0

П о-тежки изпити за оформянето на срочните оценки очакват учениците, които са останали да се обучават онлайн по свое желание и не се върнаха в класните стаи, след като бяха осигурени тестове за школата. Те ще бъдат привикани отделно от съучениците си и ще бъдат препитвани на по-голям материал от класа си, сподели директорът на 51-во СУ „Елисавета Багряна“ Асен Александров.

По-тежки изпити за оформянето на срочните оценки очакват учениците, които са останали да се обучават онлайн по свое желание и не се върнаха в класните стаи, след като бяха осигурени тестове за школата. Те ще бъдат привикани отделно от съучениците си и ще бъдат препитвани на по-голям материал от класа си, сподели директорът на 51-во СУ „Елисавета Багряна“ Асен Александров.

Училищата в страната ще разпределят класните работи на изкаралите целия срок онлайн по график спрямо свободното време на преподавателите. На места пък са


планирали преговор на взетия материал по съответния предмет,


преди да се проведат изпитите „на живо“, установи проверката на „Монитор“ за подготовката за оформянето на срочните оценки.

В 51-во изпитването за училите онлайн ще бъде в рамките на цяла седмица. Броят им не е голям.

„В гимназиален етап в някои класове има по 3-4-ма ученици. Не са много, но трябва да се научат, че оценката им трябва да бъде изкарана с реални знания. Те ще бъдат изпитвани отделно от класа си, защото ще бъдат изпитвани на по-голям обем от материала. Това ще се случи по график за отделните предмети, за да могат да си валидират оценките. Онлайн може да има шестици, но присъствено да не могат да кажат две приказки“, обясни Александров. Затова и с учителите са обсъждали идеята дори да задават същите въпроси, на които са бил изпитвани онлайн и са изкарали отлични оценки, за да докажат, че не са им подсказвали.

„Те трябва да възпроизведат отговорите в класната стая, без да имат възможността да си помагат с нещо. Да видим дали ще се представят по същия начин“, разясни директорът на 51-во. Според него у дома учениците се изкушават да изкарат оценките си без труд с помощта на Google, мама, съученик или приятел. По думите на Александров целта на присъственото изпитване не е да се покаже, че учениците не са усвоили материала, а те да се мотивират да учат.

„Не е важното да ги хванем, че не знаят. Ние знаем това. Лошото е, че се сформира навикът да не учат, а да търсят лесни начини за оценките. Каквото и да говорим, ако не са оценките, 80-90% от децата няма да учат. Те знаят, че ще бъдат изпитани, ще бъдат оценени спрямо това, което знаят, и затова учат“, коментира Александров. В противен случай ще се натрупат още повече дефицити.

„Това ще си проличи най-вече по български език и литература и математика. След няколко месеца ще се върнат и ще установим, че не могат да решават, че не могат да пишат грамотно и да се изразяват добре. Това няма кога да се навакса“, каза още директорът.

В 119-о „Акад. Михаил Арнаудов“ онлайн по свое желание са останали между 1 и 3 деца на випуск. Най-много са в 12-и клас.

„Причина е, че работят. Те са 18-годишни и задължителният формат на образованието не е приложим“, обясни директорът Диян Стаматов. По думите му само у нас има толкова либерална система, докато в други страни всички ходят на училище и няма дистанционен формат.

„Приложихме либералния подход, но при оформянето и класните работи семействата трябва да се съобразят, защото училището няма как по друг начин да гарантира обективност. Окончателното оформяне на оценката и класната работа би трябвало да бъдат присъствено, за да има максимална обективност както по отношение на самия ученик, така и по отношение на съучениците му. Те трябва да бъдат поставени при равни условия“, категоричен е директорът.

В 119-о оформянето ще бъде в рамките на часовете за консултации, които има всеки един учител. Той може да покани един или няколко от учениците в зависимост от тяхната бройка. Те ще бъдат и в класна стая, в която да се спазва голяма дистанция с тях. Тъй като часовете за консултации на педагозите са фиксирани от началото на учебната година, е възможно да има струпване в рамките на един ден. Така хипотетично


изпитването по математика и физика или български и история може да бъде в един и същ ден.

Всички ученици, които са били на онлайн обучение, ще трябва да се явят в училище, за да бъдат изпитани присъствено по всеки предмет и да получат срочни оценки. Изключения ще се допускат само за децата, които са болни или под карантина. За тях ще бъде направен компромис с изпитване онлайн, за оформянето на срочните им оценки, съобщи директорът на регионалния инспекторат в Бургас инж. Виолета Илиева. Всички останали ученици ще трябва да се явят в училище поне в седмицата преди приключване на първи срок. Достъпът в училищата ще става след тестване с бързите щадящи тестове. В повечето училища са планирали да направят преговор на взетия материал по съответния предмет, преди да се проведат изпитите „на живо“. Начинът на изпитване ще бъде чрез класни работи, писмени тестове или устно. „Гарантираме, че няма да останат ученици без срочни оценки“, коментираха от РУО-Бургас.

Учениците, които са останали да се обучават онлайн, дори след като техните съученици са се върнали в клас, трябва да се явят присъствено в часовете за писмено или устно оформяне на срочните оценки, заяви шефката на РУО- Варна Ирена Радева. Те ще влизат в училище след еднократно изследване с бърз антигенен тест или след представяне на зелен сертификат.

По преценка на училищните ръководства, които насрочват различни дати до края на месеца за реда и начина на оформяне на срочните оценки, може да се правят изключения за индивидуално писмено или устно изпитване, без ученикът да се тества или да представя документ за преболедуване или ваксиниране. Това може да стане, ако индивидуалните дейности се провеждат извън времето на присъствен учебен процес на паралелките в сградата. РУО-Варна обръща специално внимание и осъществява контрол за всеки отделен случай и издавани разрешения, които подлежат на проверка и контрол от Министерството на образованието и науката, подчерта Радева.


Дистанционната проверка

на знания само по изключение


Класните работи в училищата в Шумен се провеждат само присъствено, а ако някъде се налага онлайн проверка на знанията, то е по-скоро изключение, показа проверка на „Монитор” в училищата в областния град. „В нашето училище за момента няма случаи, в които се налага провеждането на изпит на ученици за оформяне на срочна оценка” – обясни пред репортер на вестника д-р Албена Иванова-Неделчева, директор на най-голямото училище в областта СУ „Сава Доброплодни”. По думите й изпити се провеждат, когато ученик няма необходимия брой оценки, не са го изпитвали, докато е бил на обучение в електронна среда от разстояние, и не може да му бъде поставена срочна оценка. Тогава се провежда изпит, който също е в сградата на училището, ученикът трябва да е с документ за тест или сертификат, ако няма такива, се тества на място в училище, отделя се в отделна стая и се провежда изпитът. Това обаче е само подготвена ситуация, която засега не се налага да бъде използвана. Друга причина за провеждане на изпит е, ако някой ученик няма 25 процента присъствие по даден предмет, тогава учителят има право да го остави на изпит за срочна оценка. Това също е хипотеза, която до този момент не е намерила приложение. Що се отнася до класните работи, в почти всички училища те са присъствени. За болни или отсъстващи ученици не е проблем и да не се явят на писменото изпитване, ако учителят прецени, че имат достатъчно оценки, по които да оформи крайна оценка за срока, обясниха училищни директори. Изпитването по различните предмети се контролира и ръководствата на училищата следят всеки ученик да бъде проверяван ритмично и да има необходимия брой оценки.


Над 100 000 се връщат в училище,

за да получат оценка за срока


Присъствено тази седмица учат почти 577 000 ученици, сочат последните данни на просветното ведомство. Обучаващите се от 1-ви до 12-и клас обаче са близо 691 000. Това означава, че повече от 100 000 деца са останали да учат онлайн, тъй като родителите им не са пожелали да бъдат тествани веднъж седмично или не могат да представят зелен сертификат за ваксиниране, преболедуване или наличие на антитела. Те ще трябва да се върнат в училище, за да получат оценка за срока, тъй като техните текущи изпитвания, контролните и класните работи, необходими за оформяне на оценките в края на първия учебен срок, трябва да се провеждат присъствено. Това нареди в окръжно писмо до регионалните управления на образованието в страната на образователният министър акад. Николай Денков в края на миналата година. За да бъдат изпитани присъствено, учениците могат да си направят еднократно изследване с бърз антигенен тест в училище или да представят зелен сертификат. Така ще е сигурно, че са здрави и няма за застрашат здравето на съучениците си. Допустимо е писменото или устно изпитване да се проведе индивидуално, без да се налага училият онлайн да се тества или да представя документ за преболедуване или ваксиниране, ако индивидуалните дейности се провеждат извън времето на присъствен учебен процес на паралелките. В своето писмо министърът уточнява, че правилото ще важи за всички ученици, с изключение на тези, които се обучават от разстояние по здравословни причини, удостоверени с медицински документ. При същите условия задължително присъствено се полагат също индивидуалните изпити за определяне на срочна оценка при повече от 25% отсъствия от часовете по съответния учебен предмет, приравнителните изпити, изпитите за промяна на оценката. В тези случаи изпитите се провеждат от комисии в училище.