0

Т рима автори от младото поколение – Деян Янев, Калия Калъчева и Константин Костов, представя до 12 февруари столичната галерия „Ракурси“ на ул. „Хан Крум“ 4А. Изложбата „Рестарт“, в която те излагат своите работи, създадени по време пандемията или свързани с нея, е част от проекта на галерията „Изкуството като средство за преодоляване на стреса от глобалната криза“.

Трима автори от младото поколение – Деян Янев, Калия Калъчева и Константин Костов, представя до 12 февруари столичната галерия „Ракурси“ на ул. „Хан Крум“ 4А. Изложбата „Рестарт“, в която те излагат своите работи, създадени по време пандемията или свързани с нея, е част от проекта на галерията „Изкуството като средство за преодоляване на стреса от глобалната криза“.

Проектът е насочен към привличане на младежка аудитория и среща с млади представители на изкуството и техните произведения. “Намерението ни е да допринесем за преодоляване на негативните последици от ограниченията, предизвикани от епидемията от COVID-19 и у двете страни. Желанието ни е да подкрепим и творците в периода на изолация и да подпомогнем цялостния процес на връщане към нормален живот и пълноценно представяне на тяхното изкуство пред публиката”, казва галеристът Румяна Йонева.

Деян Янев показва маслени платна и серия от рисунки, родени от живота по време на карантината. Характеризиращи се с точност и майсторство, те са вълнуващи, сложни, подтикващи към наблюдение и размисъл. Сюрреалистичните произведения на Янев провокират мисленето и осъзнаването на света и поставят ситуациите, с които ни среща кризата, в напълно различна перспектива. Произведенията на Калия Калъчева, независимо дали представят интериори или екстериори, със своите лъскави повърхности и фигури от птичи поглед, създават нереален пейзаж, отразяващ усещането за особения момент, в който живеем. Той е свързан с конкретни пространствени и времеви измерения и изразява субективни настроения, което го превръща в психологическа композиция. Константин Костов показва пък серия от живописни работи, представящи инструментите, необходими за справяне с кризата – инструменти за оцеляване, изследване, разширяване. Работите му са философски, резултат от самовглъбяване. Авторът насочва своето внимание към литературата, където търси отговори на въпросите, които го занимават. Според него изолацията е довела до осъзнаване на ценността, крехкостта и уязвимостта на света и връщане към хуманното и духовното измерение.