0

М инистерството на образованието и науката се противопостави на опитите учебната програма по История и цивилизации да се използва за политически цели. Това заявиха от ведомството в становището си във връзка с появилата се информация, че обучава учители как да фалшифицират българската история.

Министерството на образованието и науката се противопостави на опитите учебната програма по История и цивилизации да се използва за политически цели. Това заявиха от ведомството в становището си във връзка с появилата се информация, че обучава учители как да фалшифицират българската история.

По-рано през деня от политическата организация „Възраждане“ излязоха на протест заради твърдението си, че на 6-и и 7-и април 2019 г. в София се е провеждали обучения от МОН, на които преподавателите са се обучавали да подменят историята. Тогава просветният министър Красимир Вълчев коментира, че не става въпрос са семинари, а за обучения по новите учебни програми за 10-и клас през март и април. От „Възраждане“ са изпратили писмо до Вълчев, но написаното в него не се потвърдило с малки изключения, обясни просветният министър.
По повод въвличането на Министерството на образованието и науката в предизборната кампания чрез тиражиране на анонимни твърдения, основани на отделни лични мнения и разпространени от политическа сила, участваща в изборите от ведомството излязоха с официално становище:


Обучението на учители по История и цивилизации е част от НП „Квалификация“ с цел подготовка на педагогическите специалисти за работата им с новата учебна програма за X клас. В обученията, приключили предходния месец, са взели участие над 700 учители, като сред анкетираните има само две негативни оценки за ефективността на обучението. Общата средна оценка по скала от 1 до 6, която самите обучени са поставили, е 5.30. Лекторите, които са водили обучението по История и цивилизации, са утвърдени специалисти в своята област. Участвали са преподаватели и учени от Софийски университет, БАН, ЮЗУ, НБУ. В хода на дискусиите са се чували различни мнения, но проверката ни досега не установява да са били налагани идеи, влизащи в противоречие с постигнатите след широк научен и обществен дебат тези.
МОН категорично се противопоставя на опитите учебната програма по История и цивилизации да се използва за политически цели. Припомняме, че програмата за Х клас беше приета след широко експертно и гражданско обсъждане, с одобрението на преподавателите по история в училищата и на историците от висшите училища и научни институции. Периодите, за които се дават примери, вече са представени в учебниците за VI и VII клас и по тях се обучават учениците в училищата. Ако се направи преглед на тяхното съдържание, ще се види, че проблемни моменти като тези, за които сме сигнализирани, няма. В случай, че бъде открит конкретен факт, МОН ще реагира незабавно.