0

Т ематична изложба „Гласът на словото“ с оригинали от фонда на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” се открива утре, 10 май, в 11 часа в Централното фоайе на сградата. Експозицията е посветена на 1150-годишнината от успението на св. Константин-Кирил Философ.

Тематична изложба „Гласът на словото“ с оригинали от фонда на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” се открива утре, 10 май, в 11 часа в Централното фоайе на сградата. Експозицията е посветена на 1150-годишнината от успението на св. Константин-Кирил Философ.

С нея най-голямото книгохранилище в България се включва в поредицата от културни и научни прояви в чест на славянския първоучител. Откриването е в навечерието на православния празник на светите братя.

Освен ден за прослава на паметта на просветителите Кирил и Методий, 11 май е и професионален празник на българските библиотечно-информационни работници, както и патронен празник на Националната библиотека на България. По традиция това е повод за експертите от отдел „Ръкописи и старопечатни книги” да представят изложба, разкриваща неизчерпаемото богатство на библиотечния фонд, свързан с делото на славянските първоучители. Обяснимо, през 2019 г. на фокус е свети Кирил във връзка със 1150-годишнината от неговата кончина.

Предполага се, че култът към св. Кирил се е оформил още през IX век в Моравия, а общата почит към славянските първоучители се е наложила по-късно – след идването на Кирило-Методиевите ученици в България. През вековете южните славяни на Балканите съхраняват тяхната памет чрез преписването на техните жития и на текстовете на църковните служби за празничните им дни: 14 февруари – за успението на св. Кирил славянобългарски първоучител, 6 април – за успението на св. Методий, архиепископ Моравски, както и общата паметна дата в църковния календар за двамата учители на славянството – 11 май.

Основната част от оригиналните материали в изложбата „Гласът на словото” са от колекциите, съхранявани в специалните фондове на отдел „Ръкописи и старопечатни книги” в Националната библиотека. Сред тях са някои от по-рядко експонираните паметници на южнославянските и руската ръкописна традиция, както и книжовни паметници, слабо познати досега за широката общественост. Посетителите ще могат да видят Тиквешкия сборник от втората половина на XV в., съдържащ и текста на Солунската легенда; Дриновския дамаскин и синодик от края на XVI в., изписан в Ловешкия книжовен център; служебния миней за месец февруари от 1608 г., изписан в манастира „Св. Троица” край Враца, както и единствения запазен в България руски хронограф, в който са поместени „Сказание за превода на книгите от гръцки език на славянски” и „Кратко сказание за раждането и живота на св. Кирил”.

Чрез слова, служби и други поетично-песенни произведения за св. Константин-Кирил Философ изложбата представя традицията в развитието на култа към славянския първоучител, отразена както в ръкописната книжнина от първите му векове, така и в старопечатната традиция през Възраждането до наши дни.

Изложбата „Гласът на словото” може да бъде разгледана до 29 май.