0

В секи четвърти пенсионер у нас взема поне една добавка към пенсията си. Това показа справка на „Телеграф“ в НОИ. Оттам посочиха, че общо  632 750 възрастни хора взимат въпросните добавки. Тъй като обаче общият брой на изплащаните бонуси е по-голям - почти 800 000 лв., означава, че някои пенсионери вземат повече от един. Най-много са така наречените вдовишки добавки, които представляват 85% от всички. 

Вдовишки 

Преживелият съпруг има право не на цялата пенсия на починалия, а само на 26,5% от нея, при положение че взема своята за възраст и стаж, обясняват от НОИ. Ако пък пенсията на починалия е по-висока, той може да се откаже от своята и да разчита на 50% от неговата. Има обаче и условие - да не е сключвал след това друг брак. 

Възрастните хора с увреждания пък нямат право на инвалидна пенсия, а само на добавка за чужда помощ. От тази подкрепа са се възползвали общо 64 974 пенсионери, отчитат от НОИ за деветмесечието на миналата година. Тези, които получават пенсия за осигурителен стаж и възраст и добавка за чужда помощ, са 23 050. Пенсиите за инвалидност поради общо заболяване са 24 439.  Освен вдовишки и за чужда помощ добавки се получават и от Учителския пенсионен фонд, както и за възрастни, отговарящи на изискванията за гражданска реабилитация на репресираните лица.

Злополука

Право на повече от една пенсия имат хората, които освен личната си пенсия получават и такава поради трудова злополука и професионална болест. По-голямата по размер пенсия се изплаща като първа в пълен размер, а втората на 50%. Същото важи и за хората с гражданска инвалидност. Военноинвалидите пък могат да получават и двете пенсии в пълен размер, когато навършат възрастта за пенсиониране за съответната година, уточняват от НОИ. 

Минималната наследствена пенсия, както и минималните пенсии за инвалидност поради трудова злополука или общо заболяване се определят като процент от минималната пенсия, а за момента тя 467 лева. Тъй като държавата все още работи със стария бюджет, само парламентът може да реши дали и с колко тя може да бъде увеличена. Социалната пенсия за старост пък е 247 лева и от нея зависят пенсиите за военна и гражданска инвалидност. Единствено тя обаче може да се вдигне с решение на Министерски съвет и ако от 1 юли се покачи с 12%, ще стане 276,64 лева.  Това може да се случи с акт на редовно правителство, а засега все още не е ясно кога и дали ще имаме такова.

Сега минималната инвалидна пенсия поради общо заболяване за хора с над 90% инвалидност е 537,05 лева, тоест 115% от минималната пенсия за стаж и възраст. За по-ниска степен на инвалидност от 71% до 90% е 490,35 лв., а от 50% до 70,99% - 396,95 лв. от началото на тази година. За пенсия за гражданска инвалидност над 90% се вземат 150% от социалната пенсия за старост и сумата става 370,50 лева. От 71% до 90% ще получават 345,80 лв., а от 50% до 70,99% - 284,05 лв.

Ново

При освидетелстване за ТЕЛК вече ще се взема не само водещото заболяване, а и всички съпътстващи. Повечето от хората с увреждания имат повече от една болежка и с промените през 2018 г. в Закона за хората с увреждания те бяха ощетявани. Вчера служебният министър на здравеопазването Асен Меджидиев обяви, че ще се променят условията за изчисляване на временната трудова нетрудоспособност. Той посочи, че промяната предвижда да се отчита всяко увреждане, а не само водещото. “Предвижда се възможността освидетелстваните или неосвидетелстваните граждани да имат право да заявяват преосвидетелстване”, уточни Меджидиев след заседанието на Министерския съвет.

Министърът уточни, че според новата методика за оценка на трайно намалената работоспособност ще се отразява най-високият процент на най-тежкото увреждане, към който се прибавят 20% от сбора на процентите на всички съпътстващи увреждания. „Промените в наредбата ще спомогнат за прецизиране на случаите, при които с категоричност трябва да се определи пожизнен срок на инвалидност и/или чужда помощ“, обясни Меджидиев. Той посочи, че е отстранена и несправедливостта, свързана с невъзможността за определяне на чужда помощ при лицата с психични заболявания, на които са определени под 90% трайно намалена работоспособност. „Всички тези промени ще ускорят процеса по издаване на експертните решения“, категоричен е министърът.

Увеличението за 2023 г. ще е поне с 12%

Очакваното увеличение на пенсиите през тази година е поне с 12%, ако то се изчисли по стандартното Швейцарско правило. Едно от предложенията, което се дебатираше в парламента, но не беше прието осъвременяването да стане с модифицирано правило - с по-голямото от 100% от ръста на средния осигурителен доход, или 100% от инфлацията за предходната година. За да има увеличение на пенсиите обаче, трябва да има и редовен бюджет.

Вдигат стажа и възрастта тази година

За да се пенсионират през 2023 г. жените трябва да са навършили 62 г. и да имат стаж 36 г. и 4 месеца. За мъжете пък възрастта е 64 години и 6 месеца, а стажът - 39 години и 2 месеца. Плавното вдигане на стажа за пенсиониране трябва да достигне през 2027 г. 37 години за жените и 40 години за мъжете. През 2037 г. пък и жените, и мъжете ще излязат в заслужен отдих на 65 години.