0

С тачкуващите служители в системата на Министерството на външните работи на Република България прекратиха едностранно стачката във ведомството от днес, съобщиха от Професионалното обединение на държавните служители от дипломатическата служба, МВнР.

Основна причина за едностранното прекратяване на започналата през октомври 2022 г. символична стачка, прераснала в ефективна стачка в началото на декември 2022 г., е невъзможността стачкуващите служители да убедят собственото си ръководство, че е необходимо да работи съвместно със своите служители за намиране на решения по проблемите в МВнР, трупани с десетилетия. Министърът на външните работи не пожела да се ангажира конструктивно в преговорите за подписване на споразумение за прекратяване на стачката.

Допълнителен проблем по време на стачката бе липсата на съдействие от страна на ресорните звена в МВнР. Нещо повече, вместо съвместно търсене на решения и активно предлагане на адекватни мерки и стъпки за разрешаване на възникналия колективен трудов спор, отговорните за правните аспекти, човешките ресурси и финансите в МВнР, създадоха допълнителни разделения между служителите.

Постигнатият частичен успех на стачката с увеличение на заплатите в централно управление на МВнР между 9% и 60%, за изненада на служителите, бе постигнат в рамките на собствения бюджет на ведомството и не бе съгласуван по никакъв начин със стачкуващите служители. Това увеличение не засяга служителите на МВнР зад граница, с което се задълбочава разделението и неравното третиране. Увеличението не засяга и заплатите на постъпващите в системата млади дипломати – с изискване за минимум два чужди езика и магистър, МВнР продължава да предлага за постъпване на работа заплата от около 1000 лв. С това очакваме кадровата криза допълнително да се влоши.

Командировъчните средства не бяха актуализирани, не бяха изготвени и мотивирани предложения и разчети това да се случи в бъдеще. За наше най-голямо съжаление, проблемът с намаляването на основната работна заплата при заминаване на работа в задграничните представителства на Република България също бе допълнително задълбочен и се очаква при предстоящото заминаване на част от служителите през лятото на тази година заплатите им да бъдат намалени с около 40%. При тази ситуация, даденото към м. декември 2022 г. ще бъде отново отнето от служителите. Това е изцяло неприемлива практика, която има директно отражение върху осигурителния статут на служителите и върху техните пенсии, които са обидно ниски и недостойни за хора, работили за българския национален интерес.

НЕДОВОЛСТВО: Дипломати мръзнат на площад "Независимост", искат повече пари

ПРАЗНИ ДЖОБОВЕ: Дипломати хвърлят жълти стотинки във Външно