В края на декември депозитите на домакинствата и нетърговските организации обслужващи домакинства (НТООД) са 66,540 млрд. лв. (51,8 на сто от БВП) и се увеличават с 9 процента спрямо същия месец на 2020 г., съобщава Българската народна банка (БНБ). Депозитите на неправителствения сектор са 101,907 млрд. лв. (79,3 на сто от БВП), като годишното им увеличение е 9,1 на сто.

В края на декември депозитите на домакинствата и нетърговските организации обслужващи домакинства (НТООД) са 66,540 млрд. лв. (51,8 на сто от БВП) и се увеличават с 9 процента спрямо същия месец на 2020 г., съобщава Българската народна банка (БНБ). Депозитите на неправителствения сектор са 101,907 млрд. лв. (79,3 на сто от БВП), като годишното им увеличение е 9,1 на сто.

Депозитите на нефинансовите предприятия са 31,767 млрд. лв. (24,7 на сто от БВП). В сравнение с края на 2020 г. те се увеличават с 8,5 на сто. Депозитите на финансовите предприятия нарастват на годишна база с 16,9 на сто и достигат 3,6 млрд. лв. (2,8 на сто от БВП).

В края на декември 2021 г. кредитите за неправителствения сектор са 71,156 млрд. лв. (55,4 на сто от БВП) и се увеличават на годишна база с 8,7 на сто. Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от други парично-финансови институции (други ПФИ), чийто обем за последните дванадесет месеца е 216,4 млн. лева. На годишна база продадените кредити от други ПФИ са 216,5 млн. лв. (в т.ч. 35,9 млн. лв. през декември 2021 г.).

Кредитите за нефинансови предприятия нарастват в края на миналата година с 4,6 на сто и достигат 37,280 млрд. лв. (29 на сто от БВП).

Кредитите за домакинствата и НТООД са 28,9 млрд. лв. (22,5 на сто от БВП) в края на декември 2021 година. Спрямо същия месец на 2020 г. те се увеличават с 13,4 на сто (12,5 на сто годишно повишение през ноември 2021 година). В края на декември 2021 г. жилищните кредити са 14,131 млрд. лв. и нарастват на годишна база със 17,6% (16,8 на сто годишно увеличение през ноември 2021 г.). Потребителските кредити възлизат на 13,224 млрд. лв. и се увеличават с 11,1 на сто спрямо декември 2020 г. (10,4 на сто годишно повишение през ноември 2021 г.).