0

М одерно оборудвана сензорна зала вече работи в старозагорското основно училище „Георги Райчев“ в Стара Загора, тя е създадена в хода на проект "Подкрепа за приобщаващо образование" с бенефициент Министерството на образованието и науката на стойност и финансиране от  малко над 10 000 лв.

Модерно оборудвана сензорна зала вече работи в старозагорското основно училище „Георги Райчев“ в Стара Загора, тя е създадена в хода на проект "Подкрепа за приобщаващо образование" с бенефициент Министерството на образованието и науката на стойност и финансиране от  малко над 10 000 лв.

Целта е да се осигури по-високо качество и достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, деца в риск и деца с изявени дарби, като до приключване на проекта ще бъде използвана за нуждите на 15 малчугана от училището. В залата е оборудвано специално пространство състоящо се от различни стимулатори, които въздействат на органите на зрението, слуха, обонянието и докосването. В зависимост от това какви функционални потребности има даден ученик, могат да се развиват общата и фина моторика, координацията и всички компоненти на психичните процеси. Чрез заниманията в сензорната зала се сваля напрежението, премахват се чувството на страх и тревога, и се създава настроение за работа и обучени, обясняват експертите.

Залата в ОУ „Георги Райчев“ е първата в старозагорско учебно заведение, до сега се е ползвала стая към Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.

Открита е и Стая за четене, осъществена по Национална програма "Съвременна образователна среда", модул "Библиотеките като образователна среда" в сътрудничество с Регионална библиотека "Захарий Княжески" и библиотека "Родина".