Н ационалният борд по туризъм (НБТ) изпрати писма до министър-председателя на България Кирил Петков и до министъра на туризма Христо Проданов, с които настоява за създаването на общ туристически продукт с Република Северна Македония (РСМ) и набелязване на мерки в подкрепа на българския туризъм, съобщиха от НБТ.

Националният борд по туризъм (НБТ) изпрати писма до министър-председателя на България Кирил Петков и до министъра на туризма Христо Проданов, с които настоява за създаването на общ туристически продукт с Република Северна Македония (РСМ) и набелязване на мерки в подкрепа на българския туризъм, съобщиха от НБТ.

"Изразяваме нашата готовност за провеждане на работна среща и институционално взаимодействие във всички аспекти на развитие в сектор "Туризъм", но на този етап апелираме за конкретно внимание по няколко изключително важни теми", е заявила д-р Полина Карастоянова, изпълнителен директор на НБТ.

От организацията предлагат във връзка с предстоящите интензивни двустранни проговори с РСМ при формирането на експертните групи, представители на Националния борд по туризъм да могат да вземат участие с цел създаване на общ туристически продукт между нашите две страни и постигане на максималния потенциал на партньорство, който туризмът създава, както и за насърчаване на икономическите и инвестиционни намерения и решения.