0

С емействата на 16 000 първолаци са подали молба за еднократна помощ, с която да закупят основните пособия като раници, несесери и тетрадки. Това съобщиха за „Телеграф“ от Агенцията за социално подпомагане. Към днешна дата документи да се възползват от помощта са подали и родителите на над 7700 осмокласници.

Колко

Помощта се отпуска на новопостъпилите през учебната 2022/2023-а първолаци и осмокласници, без да има подоходен критерий. Семействата им ще получат по 300 лв., но на два транша. Първият ще бъде след влизането на заповедна за отпускането на помощта. От сайта на Министерството на електронното управление става ясно, че услугата трябва да бъде предоставена до 14 дни. Така родителите, които подадат молба за помощта до края на месеца, би трябвало да получат по 150 лв. преди старта на новата учебна година. Останалата част от сумата се отпуска след февруари, когато започва вторият срок. Това обаче се случва при условие, че детето продължава да посещава училище. Изключение се допуска, ако здравословното му състояние не позволява да бъде редовен ученик.

Документи

Кандидатстването за средства става по няколко начина. Заявление-декларацията може да се подаде на място в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, като се носи и удостоверение, че детето е записано в училище. Ако малчуганът има родител, настойник или попечител, трябва да се представи и удостоверение за назначаването му. Документите могат да бъдат изпратени до дирекцията и чрез лицензиран пощенски оператор. Друга възможност е онлайн през системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“. За целта родителят трябва да притежава квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ). След това попълва или прикачва всички необходими документи.

Условия

Има определени условия, при които семействата могат да бъдат принудени да върнат помощта. Ако детето не прекрачи училищния праг или не продължи обучението си и през втория срок. Изключение се допуска, ако малчуганът е възпрепятстван по здравословни причини. Родителите трябва да върнат помощта и при условие, че детето е навъртяло 5 неизвинени отсъствия в рамките на месец.