0

К андидат-кмет, спечелил на косъм местните избори с 5 гласа над нужните му 50%, ще трябва да върне ключовете от кабинета си. Властта, на вече екскмета, му се изплъзна под носа, след обрата на местния вот.

Радослав Пецанов, кандидат за кмет на община Струмяни от ПП ГЕРБ, се усъмнил в победата на своя съперник и подал жалба.

Съдът извърши оглед и проверка на избирателните списъци в две секционни избирателни комисии и преброяване на действителните бюлетини, подадени за Емил Илиев, в три секции на територията на община Струмяни.

При ревизията в СИК №6 бяха установени 11 лица, отчетени без ЕГН, документ за самоличност и положен подпис, както и четирима с липсващ подпис.

Констатирани са и три бюлетини в СИК №5 и в СИК №10 за Емил Илиев, които е трябвало да бъдат отчетени като недействителни.

Съдът взе предвид, че Емил Илиев е обявен за избран за кмет на община Струмяни с получени, според протоколите на ОИК-Струмяни 1402 гласа и трите недействителни бюлетини, отчетени неправилно за Емил Илиев, не опорочават волята на избирателя до степен да се стигне до промяна на вота, който да направи невъзможно определянето на резултата от избора. Но за други 15 бюлетини не може да се установи наличие на гласували лица, с оглед липсата на отразяване на тези лица в избирателните списъци. Не може да бъде определено дали те са част от действителните или недействителните гласове и за кого от кандидатите за кмет са разпределени, поради което изборът не може да се определи.

Счетено е, че са допуснати съществени нарушения на изборния процес, които пряко влияят на изборния резултат и които водят на неопределяемост на вота на избирателите. Касае се за такива съществени нарушения на закона, които, ако не бяха допуснати, резултатът би бил ясен и съответно различен. Затова съдът приема, че изборният процес е опорочен.

Опорочена е волята на избирателя, поради което изборът на кмет на Община Струмяни, проведен на 29.10.2023г., следва да се обяви за недействителен, пише в съдебното решение.

Решението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд. Очаква се процедурата да отнеме около месец - до началото на януари да има решение на ВАС. Ако то потвърждава решението на АС-Благоевград, то Общинският съвет в Струмяни трябва да избере временно изпълняващ длъжността кмет до провеждането на нови избори.