С 300 хиляди са намалели овцете, отглеждани в България през последните три години, сочат данните за регистрираните селскостопански животни у нас, съобщава БНР.

С 300 хиляди са намалели овцете, отглеждани в България през последните три години, сочат данните за регистрираните селскостопански животни у нас, съобщава БНР.

Според статистиката, публикувана в портала за отворени данни, у нас в момента се отглеждат малко над 987 хиляди овце, докато преди три години са били един милион и триста хиляди. Според председателя на овцевъдната асоциация Симеон Караколев обаче разликата се дължи не толкова на реално намаляване, колкото на отстраняване от електронната система на виртуалните животни.

Отчита се и намалява е броя на говедата, а най-много са отглежданите селскостопански птици. Актуалният брой на говедата и биволите в страната е 534 хиляди, 156 хиляди са козите, далеч по-малко - едва малко над 15 хиляди са конете, отглеждани у нас. Първенци по броя в българското животновъдство са птиците. Общият им брой е над 29 милиона. Сред тях са и 144 щрауса.

Селскостопанската статистика отчита, че пчелните семейства надвишават броя на прасетата - 553 хиляди свине е имало във фермите в България, а 706 хиляди са пчелните семейства.

В статистиката с отглежданите у нас животни намират място и калифорнийските червеи. Те са близо 58 хиляди, като изрично е посочено, че мерна единица за тях е квадратен метър.