0

К омисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на природния газ за юни. Тя е с 13% по-ниска от тази за за предишния месец, съобщиха от комисията.

От там допълниха, че промяната влиза в сила със задна дата и не включва цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

“На тази цена „Булгаргаз“ ще продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия”, обясниха от КЕВР.“Цената от 141,36 лв./MWH  е по-ниска, което доказва, че осигурените доставки на втечнен газ са реална алтернатива на едностранно прекратения от „Газпром“ договор, категорични са от дружеството. За българските битови потребители, индустриалните клиенти, както и на топлофикациите са осигурени всички необходими количества природен газ, уверяват от регулатора. Те получават максимално добри цени, независимо от световната енергийна криза с екстремно високи цени”, казват още от регулатора. 

От Комисията уточняват, че цената е определена след задълбочен анализ на предоставените данни и документи във внесеното от „Булгаргаз“ ценово заявление. Установено е, че общественият доставчик е формирал общото прогнозно количество за вътрешния пазар въз основа на два източника – по договор за доставка на природен газ с компания от Азербайджан и по Споразумение за доставки на втечнен природен газ (LNG). В заявлението на „Булгаргаз“ се съдържат отделните цени на доставчиците и размера на техните количества в общия микс. 

През следващите месеци основното предизвикателство е да бъдат осигурени дългосрочни договори за алтернативни доставки. За постигане на сигурност на доставките и стабилност на цените, КЕВР препоръчва да се сключат договори с поне три алтернативни доставчика с различни методи на формиране на цената.

"С постигнатата цена за юни „Булгаргаз“ доказва, че с привличане на нови доставчици България може да постига по-ниски цени от тези на „Газпром“, което е добре, както за битовите потребители, така и за конкурентоспособността на българска икономика. Общият ни стремеж е това да бъде посоката през следващите месеци и години и по този начин страната ни да преодолее историческата си енергийна зависимост от един доставчик - Русия“, подчерта председателят на КЕВР Станислав Тодоров.