0

„6 от 49“: Числа – 17, 18, 21, 33, 39, 43. Печалби: 6 – няма, 5 – 7 по 5526,20 лв., 4 – 521 по 82,10 лв., 3 – 11 035 по 6,30 лв. ДЖАКПОТ: 2 447 981,10 лв.

„6 от 42“: Числа – 12, 18, 20, 21, 26, 30. Печалби: 6 – няма, 5 – 9 по 2542,40 лв., 4 – 477 по 48,00 лв., 3 – 7160 по 4,60 лв. ДЖАКПОТ: 952 580,82 лв.

„5 от 35“: I теглене: 2, 8, 10, 18, 28. Печалби: 5 – 7 по 5260,40 лв., 4 – 452 по 106,30 лв., 3 – 10 557 по 7,10 лв. II теглене: 8, 20, 23, 30, 34. Печалби: 5 – 1 по 36 822,70 лв., 4 – 275 по 174,70 лв., 3 – 7634 по 9,90 лв.

„Тото джокер“: Позиции – 1, 5, 6; цифри – 6, 3, 8. Печалби: 3 – 8 по 7668,80 лв., 2 – 1287 по 47,70 лв. 

„Зодиак“: Числа – 4, 15, 25, 39, 42; зодия 7 – Везни. Печалби: 5+1 – няма, 5 – няма, 4+1 – няма, 4 – 4 по 500,00 лв., 3+1 – 20 по 100,00 лв., 3 – 272 по 10,00 лв., 2+1 – 338 по 5,00 лв., 1+1 – 1920 по 1,50 лв., 2 – 3910 по 0,80 лв., 1 – 3420 по 1,00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000,00 лв.

„Рожден ден“: Година 73, месец 5, дата 31, ден 2. Печалби: I група – няма, II група – 1 по 624,70 лв., III група – 1 по 499,70 лв., IV група – 4 по 78,10 лв., V група – 3 по 104,10 лв., VI група – 14 по 17,90 лв., VII група – 45 по 6,90 лв., VIII група – 45 по 5,60 лв., IX група – 47 по 8,00 лв., X група – 68 по 6,40 лв., XI група – 384 по 1,30 лв., XII група – 289 по 2,20 лв., XIII група – 309 по 4,30 лв., XIV група – 1873 по 1,10 лв., XV група – 2928 по 1,20 лв. ДЖАКПОТ: 1061,95 лв.