0

Б лизо 4500 проверки са извършили инспекторите от Държавните горски стопанства и Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) в периода 4-7 март. Нарушители отнесоха над 200 акта и бяха влючени в констативни протоколи. Това сочат последните данни на Министерството на земеделието.

Близо 4500 проверки са извършили инспекторите от Държавните горски стопанства и Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) в периода 4-7 март. Нарушители отнесоха над 200 акта и бяха влючени в констативни протоколи. Това сочат последните данни на Министерството на земеделието.

В посочения период екипите в държавните стопанства са реализирали 2 077 инспекции. На място са съставени 51 акта за установяване на административни нарушения и наказания по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча и 38 констативни протокола. Най-честите нарушения са

сечене и транспортиране на немаркирани дървета

без превозен документ.

Проверките са обхванали общо 622 обекта за добив на дървесина и 395 превозни средства. На инспекция са били подложени още 793 ловци, 22 риболовци и 245 други физически лица. В резултат са задържани 75,74 кубика дърва, 1 моторно превозно средство, 5 каруци, 2 моторни триона.

Между 4 и 7 март 2022 г. горските инспектори от регионалните дирекции по горите от цялата страна пък са извършили близо 2 400 проверки на 307 обекта за складиране, преработване и експедиране на дървесина, 279 за добив и 767 превозни средства, транспортиращи дървесина. „Под лупа“ са били още 148 ловци, 88 риболовци и 759 физически лица. В рамките на инспекциите са съставени общо 64 констативни протокола и 48 акта за установени административни нарушения. Установените нарушения включват сеч на немаркирани дървета, съхранение и транспортиране на немаркирана и непридружена с превозен билет дървесина, липса на GPS – устройства.

Задържани са общо 47,70 кубика дърва за огрев,

две моторни превозни средства, два моторни триона.

В рамките на същия период горски служители на Регионална дирекция по горите – Пазарджик са проверили общо 109 превозни средства, натоварени с дървесина. Констатирано е едно нарушение на горското законодателство, за което е съставен акт за неработещ GPS на камион, превозващ дървесина. Инспекторите от Регионална дирекция по горите – Берковица и служители на МВР пък установили нарушение на физическо лице, съхраняващо 32 немаркирани кубика дърва за огрев, непридружени с превозен билет. По случая е образувано досъдебно производство.