0

С илно обраслите брегове на река Ахелой с водна леща са вероятната причина за измряла риба. Екоинспекцията в Бургас е направила проверка, при която се открива и голямо количество зелени и кафяви водорасли на повърхността. Мъртвите риби са в ограничен участък от реката, основно от вида шаран, таранка и каракуда, информират от РИОСВ в Бургас за БТА.

Пробите на водата са показали ниско съдържание на разтворен кислород. Река Ахелой се влива в Черно море през тесен участък около 3 - 4 м заради образувалата се пясъчна коса. Водите на реката при устието са бистри, без следи от замърсяване, както и морската вода е с естествен цвят и мирис, показала проверката.

Няма нарушения и в канализационата помпена станция "Ахелой", както и в станциите на хотелите в района. При главния канализационен колектор на града обаче е установено заустване на отпадъчни битови води. Това означава, че не всички отпадъчни води от канализацията на града влизат в пречиствателните станции в Ахелой и Равда. От ВиК-Бургас са  заявили, че ще предприемат веднага мерки за премахване на незаконното заустване, но ще им бъде съставен акт.