Скорпион 24.10/22.11

Родените във втората декада получават неприятни вести и напомняне за нещо дължимо и неизплатено. Постарайте се да приключите в срок с поставените задачи. В момента някой ви подлага на тест по пригодност. Не нарушавайте сроковете и дадените в миналото обещания. Съобразявайте се с изискванията на тези, които са над вас в делови и финансов план. Изслушайте и половинката.

Зодиак