Лъв 23.07/23.08

Утрото е заредено с агресия. Една забележка може да предизвика семейни войни. Каквото отложите за следобед ще се развива изгодно за вас, ще привлича надеждни партньори и спонсори и ще носи дивиденти. Днес и утре сключете нови договори и проведете разговорите с потенциални клиенти и работодатели. Днес е добре да се уредят имотни дела и да се преговаря с роднини.

Зодиак