Рак 22.06/22.07

Чакайте покани и обаждания, които ще помогнат да намерите нова работа, да получите дължимото за изработеното до момента или нещо допълнително. Чувството за мярка и мяра да не ви напуска. Постарайте се да стигнете до компромисно решение с тези, с които работите или имате лични уговорки. Денят е благоприятен и за брачно предложение или споразумение на страните.

Зодиак