В ъв Великобритания е приет закон, според който новите сгради с височина над пет метра трябва да имат специални тухли за гнездене на пчели самотници.

Във Великобритания е приет закон, според който новите сгради с височина над пет метра трябва да имат специални тухли за гнездене на пчели самотници.

Всеки познава пчелите, които живеят в големи кошери - това са т.нар. социални пчели. Но има и самотни насекоми, които са мнозинство - почти 250 от 270-те вида, срещащи се в Обединеното кралство. Самотните пчели се считат за важни за опрашаването на растенията и изчезването им може да причини сериозни щети на местната екосистема.