0

В сяка година хиляди домашни животни влизат в приюти в цялата страна.

Всяка година хиляди домашни животни влизат в приюти в цялата страна.

Тези малки бедни същества често живеят лишени от любов, грижи и възпитание, а много от тях никога не са изпитвали радостта от живота. Те идват в приютите, изпълнени със страх, безпокойство и самота. Именно затова осиновяването на такова животно им дава втори шанс в живота, за който всички сме достойни. Така че, за да отдадем почит на всички онези онези истории за кученца, получили шанс за втори живот, избрахме някои от най-емоционалните снимки, изобразяващи животинчетата преди и след осиновяването.