П риключиха летните ремонтни дейности в общинските училища и детски градини, съобщиха от дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна.

Приключиха летните ремонтни дейности в общинските училища и детски градини, съобщиха от дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна.

В момента се работи по обновяванетo или поставяне на нова хоризонталната и вертикална улична маркировка в района на всички образователни институции в общината. Сред по-мащабните изпълнени дейности в училища са отоплителните инсталации в ОУ „Ст. Караджа“, IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“, СУ „Гео Милев“, СУ „Л. Каравелов“,

ремонтите на покривните конструкции, фасадите, подмяна на дограмите и физкултурните салони в ОУ „П. Волов“, ОУ „Капитан Петко войвода“, ОУ „Анг. Кънчев“ и „Св. Св. Кирил и Методий“, СУЕО „Ал. С. Пушкин“, ОУ „Черноризец Храбър“, ОУ „Хр. Смирненски“ в с. Тополи и ОУ „Патр. Евтимий“. Ремонтирани и оборудвани с ново обзавеждане са помещения в III ПМГ „Акад. М. Попов", ОУ „Г. С. Раковски“,  СУ „Св. Климент Охридски“ и други.

Направено е облагородяване на дворното пространство в Общинския детски комплекс във Варна. Ремонтни дейности са извършени и в 10 детски градини, сред които ДГ „Българче“, където е обновен приземния етаж и е поставена нова ограда, в ДГ „Бриз“ е подменена дограмата и обзавеждането на стаите, в ДГ „Карамфилче“ е завършен текущ ремонти на старата сграда, а в „Мечо Пух“ и „Приказка“ - на санитарните помещения и на покрива.

Приключи основният ремонт и на бившата сграда на Дом „Другарче“, като част от ДГ „Д-р П. Берон“. След  изграждането на стая за ерготерапия в Центъра за специални образователни потребности, продължава работата по адаптиране на средата - подготвя се  кабинет "Монтесори" и стая за арт-терапия. Ще бъде поставено и LED-осветление.

В Средношколското общежитие „Михаил Колони“ е извършена подмяна на пана от оградата, поставена е нова портална врата, извършен е ремонт на санитарните помещения, уточняват още от общинската дирекция „Образование и младежки дейности“.