С ъветници от ГЕРБ в Столичен общински съвет (СОС) предлагат онлайн провеждане на комисии и заседания при обявено извънредно положение.

Съветници от ГЕРБ в Столичен общински съвет (СОС) предлагат онлайн провеждане на комисии и заседания при обявено извънредно положение.

Общинарите Малина Едрева, Силвия Христова,  Елен Герджиков, Николай Стойнев и Ботьо Ботев внесоха доклад с предложение за промяна в действащия Правилник за дейността на СОС, която да позволи дистанционното провеждане на заседания на комисии и сесии на съвета.

Целта е да се разглеждат само и единствено доклади, свързани с мерки относно извънредното положение, като Председателският съвет ще определя въпросите, които да се включат в дневния ред.

Присъствието на съветниците ще се осъществява посредством конферентна връзка, която позволява установяване на самоличността и участие в дискусиите и вземането на решения. За граждани и други заинтересовани страни ще има обявен имейл адрес, на който могат да изпращат коментари, становища и въпроси по разглежданите теми.  Заседанията ще се излъчват на живо през интернет страницата на Столичен общински съвет, в You Tube и Facebook.

Председателят на СОС Елен Герджиков, в качеството му на член на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в България, отправи и писмено предложение за законодателна промяна, уреждаща дистанционни заседания на общинските съвети при обявено извънредно положение.