0

Б ъдещето на Източната тангента остава несигурно. След проблемите при проектирането и собствеността на терените остава под въпрос дали избраната преди 2 години фирма ще свърши работата си докрай. „Очаквам разрешение за строеж. Това е един от важните проекти, с които ще вържем северните квартали на града“, заяви пред „Телеграф“ столичният кмет Йорданка Фандъкова.

Тя обясни, че въпросителната около настоящия изпълнител е заради искана индексация на сумата, заложена в договора. „Фирмата е изразила желание да се откаже заради липсата на достатъчно индексации, но и да го направи, ще бъде избрана нова от следващия екип на общината. Ние имаме ясен принцип - сума може да бъде индексирана с до 15% с решение на Общинския съвет. Ако те не желаят да строят при тези условия, могат да приключат работа според условията на договора“, поясни Фандъкова.

Етап

В момента проектът е на инженеринг и се съгласува от експлоатационните дружества. След като има разрешение за строеж, фирмата е длъжна да започне работа. „В момента те не се бавят, защото началото не зависи от тях. Имаше забавяне в самото проектиране заради обективни причини, появили се във връзка с проектирането“, каза кметът и поясни, че дълги години е отнело отчуждаването на терени и обжалванията.

Ремонти

Фандъкова коментира, че очаква да започне ремонтът на бул. „Рожен“. „Предстои да бъде издадено разрешение за строеж. Там проектът е готов и се съгласува в момента“, заяви тя. Наред с него предстои изграждането на втория мост при Бакърена фабрика, за да може да се свържат районите със Северната скоростна тангента, Западната дъга, „Ломско шосе“.