0

Д окумент, издирен наскоро в Държавен архив - Русе, установява категорично точната дата и дори часа, в който е настъпила смъртта на Филип Тотю.

Смъртният акт е открит от главен експерт Таня Великова. Тя била потърсена за съдействие и попитана дали в архивите се пази документ, от който да става ясно кога е починал легендарният войвода. До момента различни източници сочеха различни дати. Според едни Филип Тотю е издъхнал на 22 март, а според други на 23 март 1907 г.

Дом

От „акта за умиране“ се разбира, че хайдутинът е починал на 22 март 1907 г. в „един часа подир обяд“ в село Две могили. Отбелязана е и причината за смъртта - „бронхит хронически“. Не е написана улицата, а само номерът на къщата - №43. Двама души се посочват като свидетели - 40-годишната Мата Бонева и 56-годишният Тодор Стоев от Две могили, които полагат подписите си под акта заедно с кмета Райко Фучеджиев. Дава се и друга информация - възрастта на починалия, народността му, вероизповеданието, имената на родителите му, семейното положение и името на последната му съпруга - Величка Колева.

Двамата заедно построяват дома, в който Филип Тотю умира. По онова време той е живеел само с 200 лв. народна пенсия, затова оцелелите четници от неговата дружина събрали пари помежду си, за да подпомогнат градежа. Войводата отказал, но те настояли да приеме парите. Тогава Филип Тотю ги взел и ги раздал на най-бедните хора в Две могили и съседното село.

Гора

През пролетта на 1907 г. хайдутинът, оцелял след 4 смъртни присъди и бягал три пъти от строго охранявани затвори, се почувствал зле и легнал на легло. При него отишла негова роднина, чийто внук по-късно разказва как Филип Тотю я помолил да му направи куркуда - ястие с кисело зеле с 6 яйца, и да му даде черногорския пищов. Жената тръгнала из махалата да търси зелева чорба и му направила куркудата. Той станал и я изял, а после казал: „Рекох ти дай ми черногорския пищов, защото гората зелена няма да видя”. След това издъхнал. Филип Тотю бил положен в черковния двор на Две могили. На погребението му неговият съратник Панайот Хитов казва: „Тук почива страшилището на Турската империя“.

На 10 април се навършват 193 години от рождението на хайдутина. Днес къщата му в с. Две могили е превърната в музей