0

Е вропейският парламент призова за прекратяване на публичните субсидии за разрушителната за околната среда практика на изгаряне на дървета за гориво, но активистите предупредиха, че има риск тези планове да са „твърде малко и твърде късно“.

Гласувайки по изменение на директивата на ЕС за възобновяемата енергия, евродепутатите призоваха за „постепенното намаляване“ на дела на дърветата, смятани за възобновяема енергия за целите на ЕС. Но те се отказаха да определят датите, когато трябва да се намали изгарянето на „първичната дървесина“. Те отхвърлиха и призивите за пълното спиране на тази форма за генериране на енергия, за която учените предупредиха, че освобождава повече въглерод в атмосферата, отколкото изгарянето на газ или въглища, пише theguardian.

Учени

ЕС иска да разшири възобновяемата енергия възможно най-бързо, тъй като се стреми да ускори зеления преход и да сложи край на зависимостта от руските изкопаеми горива. Евродепутатите гласуваха 45% от енергията в ЕС да идва от възобновяеми енергийни източници до 2030 г.

За тази основна цел и стремежът на Европа към биоенергията предизвика нарастваща тревога. Повече от 500 учени миналата година призоваха лидерите на ЕС и в света да спрат субсидиите за изгарянето на дърветата.

„Имаше погрешен ход да се изсичат целите дървета или да се отклоняват големи части от стъблото за биоенергия, при което се освобождава въглерод, който иначе би останал заключен в горите“, се казва в писмото.

Климат

Учените заявяват, че голямото увеличение на въглеродните емисии, причинено от изсичането на дървета, създава „въглероден дълг“, който светът няма време да го изплати. „Дърветата са по-ценни живи, отколкото мъртви както за климата, така и за биоразнообразието“, пишат те.

Евродепутатите гласуваха да се прекрати субсидията за първична дървесна биомаса“, а именно здрави, прави дървета, изсечени за гориво, или за падналите дървета. Съгласно предложенията на парламента дърветата, изсечени заради противопожарната защита или пътната безопасност, могат да продължат да се възползват от субсидиите за възобновяема енергия.

Преговори

Гласуването поставя началото на преговорите между евродепутатите и 27-те национални правителства в ЕС.

Алекс Мейсън, ръководител на политиката на ЕС за климата и енергетиката в Световната фондация за дивата природа, описа гласуването на евродепутатите като повратна точка: „За първи път институция на ЕС призна, че изгарянето на дърветата може да не е най-добрият начин за спирането на изкопаемите горива и за бърза промяна на климата".

Фена Суарт, директор на Комитета за чист въздух в Нидерландия, каза, че измененията са „в най-добрия случай първа стъпка към това, което е необходимо за ограничаването на щетите, причинени на горите в Европа и в чужбина“ от „порочните“ стимули на директивата за възобновяемата енергия. „Не можем да си позволим да чакаме години преди постепенното намаляване да влезе в сила“, каза тя.

Пелети за отопление

Според Европейската комисия ЕС е похарчил €13 млрд. за субсидии за биоенергията през 2020 г., което е спад от €17 млрд. през предходната година. НПО казват, че повечето от тези субсидии отиват за електроцентралите, работещи с дърва, но биха могли да бъдат по-добре насочени към подкрепата за чисти технологии като термопомпите.

Вековни гори на Румъния - на трупи за Франция

Гласуването следва едно разследване, което установи, че дърветата в защитените гори в Източна Европа са били изсичани и превръщани в дървесни пелети за отопление. Проучването, проведено от базираната в САЩ Агенция за изследване на околната среда (EIA) в сътрудничество с Грийнпийс Румъния, използва карти, официални данни и работа на терен, за да проследи пътуването на 120- до 130-годишни трупи от румънските древни гори до фабриката за пелети, която ги доставя за клиенти във Франция, Италия и Полша.

Превод Павел Павлов