0

М инистерството на околната среда и водите даде зелена светлина за изграждането на едното платно на АМ "Струма" извън Кресненското дефиле.

Това ще даде възможност да започне работата по последния участък на аутобана между Крупник и Кресна. Екоминистерството е преценило, че не е необходима нова оценка за въздействието върху околната среда, предава БНР.

Така процедурата по изграждането на т.нар. източен вариант е отключена. Според решението на МОСВ в изграждането на магистралата няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, както и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

България получи зелена светлина от Европейската комисия за проектиране и строителство на АМ "Струма" в района на Кресна. Одобрен е източния вариант на еднопосочното платно от Кулата към София, извън Кресненското дефиле.