0

 

Столичната община започва ударно да чисти графити от фасади, места и обекти на територията на града. Дейностите започват от зона I, а в 6-месечен срок ще бъдат включени и фасади от зона II съгласно Наредбата за градската среда. Почистването се осъществява от „Софекострой“ ЕАД, а контролът върху изпълнението на дейността се извършва от Столичен инспекторат. Решението на Столичен общински съвет е част от цялостната политика за подобряване на облика на градската среда.

Критерии

Критериите, по които приоритетно ще бъдат почистени фасадите, местата и обектите, са размер на надрасканата площ; драсканици, използващи език на омразата; сгради с представително обществено значение (музеи, училища, детски градини, паметни плочи и др.). Важно условие е сградите да не са с компрометирана структура на фасадата.

Заявяване

Заявяването на желание да бъдат почистени надраскани фасади става чрез подаване на заявление до Столичния инспекторат. То се попълва от собственика на сградата или от председателя на управителния съвет на етажната собственост/управителя, когато сградата е в режим на етажна собственост. Когато сградата е в режим на етажна собственост, към заявлението се прилага и протокол от общото събрание за взето решение с мнозинство повече от 50 на сто от представените на общото събрание части. За имот, който не е в режим на етажна собственост, заявлението се подава от лица, притежаващи повече от 50 на 100 от идеалните части. В заявлението се посочва номерът на документа за собственост и притежаваните идеални части.

Правила

Глоба от 100 до 2000 лева ще се налага на всеки, който драска, пише или рисува по фасади, огради, храмове, паметници и др. Предвиждат се също така регулярни обходи и проверки на терен от служители на инспектората.

Създадена е бърза и лесна процедура за изрисуване на фасада/калкан след съгласие на етажната собственост на сградата, изработване на визуален проект и съгласуване от Направление архитектура и градоустройство. Наред с това са определени и места, на които артисти да могат свободно да рисуват - пространството под моста „Чавдар“, подлезите на естакадата около гара „Подуяне“ по протежение на бул. „Ботевградско шосе“, свободна стена в Южен парк 2 до ОКИ "Топлоцентрала" и свободна стена в парк "Студентски“.