0

Н еотменна грижа за лозето през май е филизенето. То изиграва ролята на допълнителна резитба, поливане, подхранване и е част от борбата с маната и другите болести и неприятели. Специално внимание трябва да се обърне на филизенето на младите лози, на които ще се придадат стъблени формировки (асмовидно, етажни кордони, кордон Роая, Мозер, Омбрела и др., съветват от нива.бг.

Десертни сортове

Наблюдавайте редовно появата и развитието на ресата. При склонните към изресяване десертни сортове задължително се извършва прищипване. Ако забележите изресяване и при други сортове, напълно възможно при неблагоприятни условия, приложете прищипването и при тях. Имайте предвид, че мярка срещу изресяването е и филизенето.

Не пропускайте обработката на почвата в лозето. Плиткото прекопаване след филизенето, прищипването и привързването е наложително, защото почвата леко е отъпкана. Освен това с обработката се унищожават и никнещите плевели. Рохкият повърхностен слой ограничава и изпарението на влагата. С това окопаване се поставя началото на летните обработки.

Фунгициди

Започва борбата с маната и оидиума според възникването на условията за появата и развитието на тези болести в отделните райони на страната. До цъфтежа се използват фунгициди с контактно действие като предпазно средство. Пръскат се както плододаващите, така и младите и новозасадените лози.

Черноморие

Възможни са нападения от шарения гроздов молец, чиито гъсеници повреждат ресите. У нас по лозята вредят няколко вида молци. Най-широкоразпространен е шареният гроздов молец. Наред с него по Черноморието често проблеми създава и еднопоясният гроздов молец, а понякога из лозята на Южна България се среща и миниращият гроздов молец. Най-чести и значителни са щетите от шарения и по-малко от еднопоясния.

Предни крила

Еднопоясният гроздов молец е също малка пеперуда, не по-голяма от шарения гроздов молец. Предните крила са светложълти или светлокафяви със сребристи петна. По средата им е разположена тъмнокафява ивица. Когато крилата са събрани, тя наподобява пояс, който опасва пеперудата, откъдето идва и името на неприятеля. Гъсеницата след излюпването е светлосива с червеникава линия по дължината на тялото. По-късно цветът на гъсеницата се променя към светлозелен, сивочервеникав, а понякога и с виолетов оттенък.

По начина на живот и по повредите, които нанася, еднопоясният гроздов молец не се различава особено от шарения. Най-съществената отлика е, че развива две поколения годишно. Щетата от гроздовите молци е двояка. Освен преките повреди те отварят рани, които способстват силното развитие на сивото гниене.

Борба

Борбата се води както с агротехнически, така и с химически средства. Преди да пристъпите към употребата на химически препарати, направете всичко възможно да предотвратите до минимум появата им. Най-съществената мярка е наесен да почистите старата кора, където е зимното убежище на неприятеля. Почиствате я навсякъде – по стъблата, кордоните и рамената, и я изгаряте. Ако използвате дървени колове за опорна конструкция, те също трябва да са без кора. Хвърлете поглед и на пукнатините по тях, за да установите има ли пашкулчета на какавиди и физически ги унищожете. Имайте предвид, че целите дървени колове се напукват повече, отколкото разцепените на две.

От химическите средства за борба може да се използват някои от следните препарати. Авент 150, Вазтак нов 100 ЕК, ЕК Карате експрес ВГ и др.

Нападателят е пеперуда с тъмнокафяви шарки

Шареният гроздов молец е малка пеперуда. При разперени крила достига 18-20 мм. Предните крила са ръждивокафяви с две напречни светли ивици и неясно изразени тъмнокафяви, жълтеникави, сивозеленикави до сивосинкави шарки, откъдето идва и името му. Пеперудата лети привечер и нощно време. През деня се укрива в сенките на листата. При обезпокояване прелита с криволичещи движения на къси разстояния. Развива три поколения годишно. Живее около 10 дни, през което време снася яйца, дълги до 0,6-0,8 мм, елипсовидни и слабо сплеснати от горната страна. Женската снася яйцата, когато температурата на въздуха привечер и няколко часа след това се задържа над 13-14 градуса. От яйцата след около 7-10 дни се излюпват гъсенички, отначало белезникави, а по-късно зеленикави, слабо окосмени, с тъмнокафяви главички. Гъсеничките от първото поколение се хранят с цветните пъпки, а по-късно с цъфналите реси и ягоридата.