0

Б ългарите ударно теглят бързи кредити, но все по-трудно ги връщат, показват данните на БНБ.

Към края на март вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са 5.677 млрд. лв. при 4.640 млрд. лв. година по-рано, като се увеличават с 22.4% (1.038 млрд. лв.).
Увеличават се обаче и необслужваните кредити, които стигат 420.7 млн. лева, пише Pariteni.bg. Те нарастват с 31.5% (100.8 млн. лв.) в сравнение с края на март 2023 г. и с 15.6% (56.9 млн. лв.) спрямо края на декември 2023 година.

Бързите заеми, изтеглени от домакинствата нарастват на годишна база с 19.1% (620.7 млн. лв.) до 3.873 млрд. лева. За година те са с 2.5% (96.1 млн. лв.) повече.

Най-често хората взимат бързи потребителски кредити, като такива са изтеглени за 3.764 млрд. лв. и нарастват с 20.3% (634.5 млн. лв.) на годишна база и с 3.5% (128.4 млн. лв.) спрямо края на декември 2023 година.

Размерът на жилищните кредити, взети от фирмите за бързи заеми, е 18.1 млн. лв. Те намаляват с 43.9% (14.2 млн. лв.) в сравнение с края на март 2023 година и с 5.2% (1 млн. лв.) спрямо декември 2023 г.

Фирмите също теглят повече бързи кредити, като сумата стига 1.519 млрд. лв. Те се увеличават с 28.4% (336.1 млн. лв.) в сравнение с края на март 2023 г. и с 2.9% (42.9 млн. лв.) спрямо края на декември 2023 година.