1

О т Министерството на отбраната предупредиха, че предстои придвижване на военна техника и личен състав по националната републиканска пътна инфраструктура.

Това ще стане в периода 24-25 февруари 2024 г., а военната техника е от състава на Въоръжените сили на САЩ.

Те ще участват в многонационалното учение "Dynamic Front", което ще се проведе в Румъния.

Автоколоната ще бъде ескортирана от екипи на служба "Военна полиция".

Целта на учението е да допринесе за укрепването на регионалната сигурност и стабилност чрез подобряване на способностите на съюзническите сили да действат ефективно заедно.