0

П ловдивската митрополия минава на ток от слънце, след като храмовете бяха отрязани от регулирания пазар. Това доведе до сериозно увеличение на разходите за електричество и отопление в храмовете.

Заради това митрополията планира да строи голям соларен парк върху 350 декара в имотите на манастира „Свети Козма и Дамян“ край с. Куклен. Това става ясно от уведомление за инвестиционно намерение, подадено в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Пловдив. Фотоволтаичната централа за производство на ток ще е с мощност 35 мвт.       

Инвестиция

Тя ще бъде изградена върху нива със 7-а категория на земята, в землището на община Куклен, в местността Орта хан. Предназначението на имота ще бъде променено на земеделска земя за неземеделски нужди. Инвеститорът планира произведената електроенергия да се използва за собствено потребление, а излишните количества да се вкарват в електропреносната мрежа на енергийния системен оператор (ЕСО). 

Фотоволтаичните панели ще бъдат изградени с двулицеви модули, които ще произвеждат ток и с отразената светлина, а не само от пряката.

Причина

До това решение се стигна, след като патриарх Неофит официално помоли КЕВР да даде право на  Българската православна църква да закупува тока на цени на регулирания пазар като битов потребител. Енергийният регулатор отговорил, че не е възможна промяна на закона и че ако токът се ползва за битови цели, това трябва да се доказва пред крайния снабдител.

Това стана в началото на 2023 г. след получаване на драстични сметки за ток от църкви и манастири в продължение на месеци, след като бяха извадени на свободния пазар на електроенергия като небитови потребители.