0

Ц ената на труда на съдебните заседатели е малко над 11 лева на час, съобщи пред „Телеграф“ председателят на Съвета на съдебните заседатели към наказателното отделение на Софийския районен съд Николай Панайотов. Той коментира работата на представителите на обществото в съдебните състави.

Панайотов е втори мандат съдебен заседател в най-големия районен съд в страната – СРС. Мандатите са по 4 г. „В Софийския районен съд съдебните заседатели са 250 души. По мои изчисления и 100 съдебни заседатели биха били достатъчно“, каза той. Заедно с колегите му разглеждат дела за тежки престъпления, за които е предвидено наказание над 5 г. затвор.

Кандидатите

Всеки правоспособен български гражданин от 18 до 68 г. може да бъде съдебен заседател без значение от нивото на образование и според Панайотов това е една от големите теми, които трябва да се разисква.

Кандидатстването става в Столична община. Сред набора от документи са удостоверение за принадлежност към службите в миналото и удостоверение за психическа пригодност. Кандидатурите се разглеждат и одобряват на сесия на общинския съвет. Следва клетва на новоизбраните съдебни заседатели на общо събрание на съдиите, в случая в Софийския  районен съд, кратко обучение и започват работа. 

Равноправие

„Като цяло съдебният заседател е трън в очите на магистратите, защото болшинството са хора без юридическо образование. Ние сме с най-различни професии. Ние не сме хората, които могат да оспорят образованието и интелекта на съдиите, но всеки съдия и член на съдебния състав има равни права и задължения в конкретното съдебно производство. Всички разпореждания на председателя на съдебния състав подлежат на отмяна от другите членове, съдебните заседатели могат да определят присъдата с болшинство“, коментира Панайотов. 

Според него в СРС по-голямата част от съдиите зачитат присъствието и като цяло института на съдебния заседател. „Съветът на съдебните заседатели към СРС е гражданска организация на обществени начала, ние сме представители на обществото пред съдебната власт, които би трябвало да бъдем гарант за справедлив, безпристрастен и прозрачен съдебен процес“, обяснява той.

Критерии

Той е категоричен, че критериите за избор на съдебни заседатели трябва да бъдат променени – вдигане на минималната 18-годишна възраст, тъй като тя е твърде крехка, за да може човек да решава съдбата на други хора. Трябва да има изискване за задължително висше образование, да се правят сериозни тестове за психическа и психиатрична пригодност на кандидатите.     

„Заплащането на съдебните заседатели е по формула като процент от основната заплата на съдия в този съд, но не по-малко от 20 лв. на ден.  Изчисленията в момента са за малко над 11 лв. на час“, казва още Панайотов.

Изборът

След като съдиите подадат заявки за делата, които изискват присъствието на съдебни заседатели, се прави случайния избор на съдебни заседатели. Системата изкарва протокол с имената на двама съдебни заседатели и две резерви. При стартирането на процеса съставът е несменяем.

„В Районния съд няма много млади заседатели, но има твърде много възрастни. Много е важно съдебните заседатели да са активни и ангажирани с делата, които разглеждат, да са заинтересувани и с отношение, но невинаги е така. Много хора седят там да мине времето и да си отидат. Станали са съдебни заседатели заради контактите или да си помогнат финансово. А има и такива, за които това е развлечение. Преди няколко дни чувам колежка да се жалва: „Ама защо не ме избират мене, аз съм интелигентна, висшистка, искам да имам заседания. Аз тука се разтоварвам, имам много време, интересно е“, разказа Панайотов. Той не издължал и й казал: „Вижте какво, това, което ми казахте, е много страшно. Разтоварването и социалните контакти са в парковете, тук се решават съдбите на хора“. Той твърди, че има негови колеги, които докато чакат отвън в коридора дори участват в разговори със страни по делото, което е абсолютно недопустимо.

Според него работата на съдебния заседател е много обсебваща дейност, която трябва да се върши присърце. „Аз съм човек, който от малък копнее за справедливост, това е моя вътрешна потребност, заради която станах съдебен заседател“, казва мъжът.

Здравето

Панайотов е категоричен, че психичното здраве на съдебните заседатели е много важна предпоставка за тяхната дейност, а проверката за това е формална.

„Психичната пригодност на съдебните заседатели е проблем, на който трябва да се обърне внимание. Това е една от най-важните теми. В миналия и сегашния ми мандат има няколко души с психични отклонения според мен. Тези хора не могат да решават съдбата на никого поради личностните им проблеми. Занижен е медицинският психологически и психиатричен контрол на всички, които кандидатстват за съдебни заседатели. Част от документите е удостоверение за психическа пригодност от психиатър. Струва 30 лв. в Центъра за психично здраве. Влиза се на събеседване с психиатър. Той пита, ти му отговаряш, подписва документа и готово. Проверка в база данни няма. Няма специфичен психиатричен преглед, тест, логически задачи, нещо, откъдето да е видно човекът годен ли е или не да изпълнява една доста сериозна дейност в съда“, разочарован е Панайотов. Той твърди, че има наблюдения за трима-четирима свои колеги, които според него имат проблеми. „В групата ни бяха писали кой лекар издава удостоверение срещу 10 лв. Аз се поинтересувах, намерих телефона на този лекар в „Люлин“. Представих му се кой съм, казах, че бих желал да ми каже на какво основание издава тези документи. „Спирам, спирам, няма повече“, каза докторът. Аз отвърнах, че не съм контролен орган, исках да допринеса за спиране на тази нелоялна практика“, разказа Панайотов.

Политиците

Въпреки изискването за безпристрастност и надпартийност Темида е атакувана от политиците, които искат да имат свои хора и позиции в съдопроизводството. 

„Говори се, че партиите си вкарват съдебни заседатели. Дори имало квотен принцип на разпределението по политическа линия на съдебни заседатели. Това трябва да приключи. Съдът трябва да бъде безпристрастна институция. Нужни са безпартийни и независими съдебни заседатели“, категоричен е Панайотов. 

Част от тях били безгласни букви, трябвал им кураж 

„Адмирации за достойните, образовани, справедливи и ерудирани съдии в СРС, които са по-голямата част, но съществуват единици, на които им липсват първите 7 г. и са абсолютно непригодни за професията на магистрата. Погрешно е схващането на обществото, че всички са маскари. Не е така. Но че има хора, които са недостойни да бъдат наричани съдии – има, може да са единични бройки, колкото на едната ръка, но факт е, че системата е допуснала тези хора да решават човешки съдби”, казва председателят на Съвета на съдебните заседатели в СРС Николай Панайотов. Всяка съдебна зала в СРС има стая за съвещание. Решенията на съдебния състав се вземат в тези съвещателни стаи.

Панайотов твърди още: „Една част от съдебните заседатели са безгласни букви при вземането на решения в съдебния състав. От първо лице знам, че нямат мнение, по никакъв начин не се месят в съдебния процес, но пък има достатъчно достойни, ангажирани съдебни заседатели със собствено мнение и познания, които не се притесняват да отстояват пред съдията. Задължително условие за справедлив съдебен процес е заседателите да имат куража да отстояват мнението си при вземането на решения, в противен случай се обезсмисля присъствието на съдебни заседатели в процеса“.