0

Ч леновете на секциите първо ще трябва да преброят хартиените бюлетини, а след това тези от машините. За точното определяне на резултатите и заради видеонаблюдението в реално време ще трябва да се пази тишина при отчитането на всеки глас.

Това е записано във втората част от медотическите указания на Централната избирателна комисия (ЦИК) за работата на секциите след края на вота и при попълването на протоколите.

Уточнено е, че шефът на секцията трябва да включи мобилното устройство, а за целта сканира специален QR код.Самото устройство ще се поставя върху масата, на която ще се извършва броенето, така че да се осигури видимост към всички действия. Член на СИК ще трябва да следи дали камерата работи, а в случай че прекъсне, QR кодът ще трябва да се сканира отново.

На свой ред вчера от ЦИК проведоха симулация как ще става точно излъчването. Преди това говорителят на ЦИК Росица Матева обясни, че всяка бюлетина ще бъде показвана пред камерата.

В указанията изрично е посочено, че вот в квадратчето „Не подкрепям никого“ се брои за действителен глас. Липсата на преференция не прави гласа недействителен. Такъв глас се брои само за партията или коалицията. В бюлетините от машинно гласуване няма недействителни гласове.

В първата част от методическите указания се посочва, че избирателят сам трябва да каже как иска да гласува - с хартия или с машина. Няма изрично изискване членовете на СИК да питат гражданите.

Хартиената бюлетина трябва да я откъснат пред избирателя, а не предварително, да поставят единия печат и да я дадат сгъната пред нас.

Чувалите и торбите с книжата след това ще се завързват с кабелна връзка тип „свинска опашка“.

ЦИК излезе и със специален плакат като част от разяснителната кампания – 8 стъпки за гласуване с хартиена бюлетина. На него напомня, че трябва да използваме само син химикал и само знаците X или V.