0

- Г-н Гвоздейков, докъде стигна изграждането на звеното за въздушни линейки у нас?

- „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД е дружество, създадено, за да осигурява въздушен транспорт за нуждите на спешната медицинска помощ. Ние сме само една част от цялата система HEMS (б.р. - спешни хеликоптерни медицински услуги) – въздушния оператор. През трите месеца от създаването на дружеството сме осигурили целия състав, който е необходим, за да бъде операторът обезпечен, като експерти пилоти, инженери, отговорници по безопасност и т.н. Така към този момент целият състав, необходим за осъществяване на дейности по HEMS, вече е наличен. Това не бе лесна задача, тъй като това са хора, които трябва да отговарят на определени изисквания. Пилотите трябва да имат определен летателен опит.

- А хеликоптерите?

- В момента в ход е процедура по осигуряване на един употребяван хеликоптер под наем. Трудна е тази задача, тъй като периодът, за който искаме да наемем машината, не е особено дълъг и заради това процедурата не е атрактивна за потенциалните играчи. Ние обаче ще направим всичко по силите си, за да осигурим хеликоптера.

- Защо е ключово това да наемете хеликоптер?

- Той ни е необходим, защото по закон „България Хели Мед Сървиз“ не може да вземе лиценз за извършване на спешна медицинска помощ по въздух, ако не разполага с машина. За да можем да подготвяме звеното за неговата дейност, ние трябва да имаме лиценз още на максимално ранен етап. Надеждата ми е до края на годината да сме наели хеликоптер.

- Наетата машина веднага ли ще може да се включи в дейности по спешна медицинска помощ?

- След като вземем лиценз, ще можем да изпълняваме полети и да осъществяваме дейност. Има обаче още работа да се свърши съвместно с Министерството на здравеопазването и отделните болници. Принципно обаче от мига, в който имаме лиценз, ние ще можем да спасяваме хора, ако това се наложи. Системата няма да е изцяло усъвършенствана, но в извънредна ситуация ще можем да реагираме.

- А как върви процедурата по закупуването на шестте нови хеликоптера за спасителното звено?

- Процесът бе започнат много рано с цел, когато тези шест машини пристигнат, ние да сме напълно готови за пускане на цялата HEMS система в експлоатация. Пет от хеликоптерите и оперативните бази са финансирани изцяло от Плана за възстановяване и устойчивост на ЕС, по който бенефициент е Министерството на здравеопазването. Оттам стартираха процедура за закупуване на машините през август.

- Но преди дни стана ясно, че тази процедура е прекратена... Защо?

- Причината е, че се яви само един производител, който даде цена над предвидения бюджет. Явилата се фирма е италианският производител „Леонардо“, сериозно име в сектора. Съгласно правилата на процедурата няма проблем, ако се е явил само един участник. Проблемът е, че цената надхвърля бюджета, а това е дисквалицифициращо условие. Бюджетът е 20 000 000 лв. за брой хеликоптер.

- Ще забави ли това стартирането на звеното?

- Не, прекратената обществена поръчка не е някаква драма, защото има достатъчно време. Уверен съм, че при втория опит нещата ще се получат. Вече има ясно изявен интерес от няколко производители да участват. За целта ще бъдат променени техническите изисквания, за да стане възможно по-голям кръг играчи да се включат.

- Какво трябва да се промени, за да се явят повече участници?

- В авиацията има специфики, с които няма нужда да занимаваме масовия читател. Възложител по тази процедура е Министерството на здравеопазването. Те просто имат нужда от малко експертна помощ, за да бъдат оптимизирани техническите критерии по поръчката. Ние сме готови да окажем пълна подкрепа на МЗ, защото материята е много специфична. Така ще могат да бъдат избегнати същите грешки, които са били допуснати в първоначалната техническа документация. Проблемите не са големи и могат да бъдат коригирани навреме.

- Има ли конкретен участник, който проявява интерес?

- Да. Имаме информация, че от „Ербъс хеликоптърс“ (б.р. - по-рано известни с името „Юрокоптер“) са изпратили официално писмо до МЗ, в което са посочили какво трябва да се коригира в техническите спецификации, за да могат да участват и да се справят в срок.

- За кой срок говорите?

- Има един хеликоптер извън петте по плана за възстановяване, който се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“, за който сумата трябва да се усвои до края на 2023 г. Затова е важно процедурата да започне максимално бързо и да се действа динамично. МЗ като бенефициент трябва да покани експерти в авиационния бранш, които да помогнат за професионалното изготвяне на документацията.

- Как върви окомплектоването на екипажите?

- Вече имаме два екипажа, осигурени за лизинговия хеликоптер. Изработваме програма за обучаване на следващите екипажи, защото както в България, така и в Европа осигуряването на пилоти не е никак лесно и има голям недостиг. Всичките ни пилоти са и инструктори и ще могат да обучават следващите наети пилоти.

- А как стоят нещата с медицинския персонал за звеното?

- „България Хели Мед Сървиз“ осъществява транспортната част от HEMS системата. Телефон 112 и Министерството на здравеопазването са останалите двама участници, като медицинската част е изцяло в полето на МЗ. Нашият ангажимент е буквално да извършим превоз по въздух на медицински персонал – лекар, парамедик – до мястото на произшествието и съответно после да транспортираме пострадалия до определено болнично заведение. Имаме и два други типа мисии – претоварване на пациент от наземна линейка в хеликоптер по спешност и откарване до болнично заведение, както и транспорт между болници. Разбира се, ще транспортираме и органи, кръв, апаратура и медикаменти.

- Къде ще се намират оперативните бази?

- Базите ще са шест и от тях ще се обслужват шест географски периметъра на територията на страната. Три хеликоптера ще покриват Южна България – базите ще са около София, около Пловдив и между Сливен и Ямбол. Целта е базите да са разположени около големи градове, които разполагат със съответните спешни клиники. Базата в София ще покрива югозападния регион и планините Рила и Пирин. Пловдив ще покрива Родопите и т.н. В Северна България също ще има три бази.

- Звучи ми сякаш базите ще са с доста различна натовареност – населението и релефът на тези региони са много различни.

- Да, но това няма значение. Принципът е, че една база отговаря за точно определен географски периметър. Освен вече описаните общо седем хеликоптера ние ще целим да придобием и осми хеликоптер. Това ще ни позволи през летния туристически сезон да дислоцираме две машини по Черноморието, а през зимния – в ски курортите ни. Ние работим в посока да имаме общо 8 хеликоптера, защото освен всичко друго тези машини подлежат на сериозно техническо обслужване, в периодите на което няма да могат да изпълняват дежурства.

- Колко ще ни струва на година да имаме HEMS звено?

- Основният разход е за труд, тъй като това е висококвалифицирана, рискова професия. За да можем да привлечем пилоти на един общ европейски пазар, ние предлагаме заплати на средноевропейско ниво. Нямаме избор, тъй като иначе би било трудно да окомплектоваме екипажа си. Според нашите разчети разходите за труд, издръжка на бази и техническа поддръжка на машините ще са около 15-20 млн. лв. годишно.

- Откъде ще дойдат тези пари?

- От държавния бюджет. Държавата е двигателят зад идеята да се създаде HEMS звено. Парите ще са от данъците на всеки един български гражданин. Поне за начало това ще е така. В Западна Европа HEMS звената най-често са сдружения с нестопанска цел, а обществото доброволно финансово се ангажира да издържа тази хуманитарна дейност. Хората си заплащат членски внос, отделно, когато ходят в планината, си купуват застраховки. В Швейцария например сдружението, което отговаря за HEMS, е с нестопанска цел и има над 3 млн. членове, които плащат, за да съществува тази ключова дейност. Сега си представете какъв е бюджетът на тази организация, ако всички тези физически и юридически лица плащат по 50 франка годишно членски внос.

- Ще се случи ли някога това у нас?

- Може да се случи, но към този момент не сме дорасли като общество за такава задружност. Затова и поне засега звеното няма как да се издържа без парите на данъкоплатците. Нека, когато говорим за това колко ще струва този проект, читателите ви да знаят, че това е хуманитарна дейност. Това е инвестиция в нашето здравеопазване, в нашето бъдеще, в нашето качество на живот като нация. Тези пари могат да бъдат отчислявани и от здравните осигуровки. Защото никой не може да знае дали утре, не дай си Боже, няма да му се наложи да бъде транспортиран до болница с хеликоптер. Тази дейност е всъщност безценна.

- Кой ще плаща, ако се наложи да спасявате изгубени туристи в трудно достъпни местности в планините?

- Нека да направим едно разграничение. HEMS, от една страна, и търсене и спасяване, от друга страна, са две отделни дейности. Основен предмет на дейност на „България Хели Мед Сървиз“ е оказване на медицинска помощ на пострадали. Ето например имаме пострадал турист в Банско. Паднал е в пропаст, има фрактури, подаден е сигнал на тел. 112. След като получим от 112 сигнал, че има турист, който се нуждае от спешна медицинска помощ, ние ще извършим полета, защото държавата е длъжна да осигурява безплатна спешна медицинска помощ. Но ако нямаме пострадал, а имаме човек, който се е изгубил в планината и се налага издирване, това вече е друг въпрос. В такъв случай това не попада в обхвата на HEMS. При определени условия нашето звено би могло да реагира на искане за издирвателна мисия, но тя ще трябва да бъде заплатена от институцията или юридическото или физическото лице, което е поискало тази мисия.

Това е той:

Роден е в Твърдица, обл. Сливен

Дипломиран инженер проектант от Технически университет - София

Магистър авиационен инженер и докторант към ВВВУ - „Георги Бенковски“ - Долна Митрополия

 Бивш служител на Главна дирекция «Гражданска въздухоплавателна администрация» към Министерството на транспорта и съобщенията

През 2021 г. е избран за народен представител в 47-ото народно събрание от ПП „Продължаваме промяната“

От 2022 г. е член на съвета на директорите и изп. директор на „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД

Бивш автомобилен състезател