0

М ного често, когато стане въпрос за застрахователни посредници, се срещат фигурите брокер и агент. В повечето случаи потребителите мислят, че те представляват една и съща длъжност, но всъщност двете професии се различават по няколко основни изисквания и особености. На пазара в България и двете фигури присъстват явно, но как клиентите да вземат решение към кого да се насочат за получаване на най-добрата услуга?

Научете основните разлики между застрахователен брокер и агент.

Брокерът работи с много компании, а агентът е конкретно в една

Застрахователният брокер представлява посредник между клиента и застрахователя, като той работи с различни застрахователни дружества, за да открие най-подходящата оферта. За разлика от него, агентът работи от името на застраховател, като предлага само неговите продукти. 

Лицензиране

Застрахователният брокер трябва да получи лиценз, за да упражнява дейността си, а наблюдението му, както и лицензирането, се извършва от Комисията за финансов надзор. Брокерът има по-висока квалификация, защото работи с различни продукти на повечето компании. Той трябва да познава нормативната уредба, както и различията при предложенията на отделните застрахователи, за да може да бъде от полза за своя клиент и да му представи най-подходящата оферта, отговаряща на неговите изисквания и потребности. Уменията и знанията на агентът се простират предимно в областта на застрахователните продукти, които конкретното дружество, за което работи предлага. 

Продукти

Докато брокерът предлага множество продукти на различните компании, агентът е обвързан с едно застрахователно дружество и се фокусира конкретно върху неговите предложения. 

Самостоятелност

Брокерът е служител в лицензирано дружество застрахователен брокер. Работи в офис, на който са поставени фирмени надписи и разрешение за упражняване на дейност като застрахователен брокер. Мобилен и посещава своите клиенти, когато е необходимо. Той разчита на себе си, докато агентът изгражда своята репутация благодарение на компанията, за която работи.

Предимства на застрахователният брокер

Застрахователният брокер е фигура, която може да ви бъде много полезна в процеса по застраховането, не само с избора на конкретен продукт, но и с много други обстоятелства и изисквания, които съществуват към вас. Най-положителните аспекти, според специалистите на IandgBrokers, са:

1. Доверие

Това е тази фигура, на която можете да имате доверие в процеса по застраховане – от начален до финален етап. Това е така, защото неговата задача е да избере за вас най-подходящ продукт, от който да бъдете удовлетворени и да покрива изискванията ви. Той има професионални познания по нормативните уредби и условията, като по този начин може да прецени дали конкретната оферта, към която сте се насочили, наистина е подходяща. 

2. Безплатно е

При сключена сделка, дружеството дължи комисиона на брокера, а не вие. Това означава, че посредникът наистина действа във ваша полза.

3. Избор на най-подходяща оферта

Благодарение на посредника, много по-лесно ще откриете изгодна оферта за себе си. Той може да ви изготви сравнителна характеристика, където са упоменати различните предложения на застрахователите, заедно с ценовите условия. Ако си изготвяте сами тази характеристика, е възможно да допуснете грешки или пропуски, както и действието да ви отнеме прекалено много от времето.

4. Помощ при попълване на документи

След като сте избрали заедно оферта, това не означава, че работата на посредническата фигура приключва. Посредникът ще ви помогне в подбора на пълен набор документи, които да попълните стриктно. Той ще ви помогне в коректното съставяне на документите.

5. Гъвкаво работно време

Сред основните предимства, които можете да получите, избирайки тази фигура в своя помощ, е че за разлика от застрахователите, които имат регламентирано работно време във физическите обекти, те могат да работят на гъвкав график и да се адаптират в зависимост от клиентите си. Това дава възможност на много хора, чието работно време съвпада с това на застрахователите, да се сдобият с нужната услуга в удобно за тях време. 

6. Мониторинг

В случай на някаква промяна по продукта или договора, която възниква вследствие на нови нормативни уредби, проследяването на важните обстоятелства от страна на посредника ще ви помогне. Освен това, при рискови обстоятелства, могат да се въведат изменения по договора.

7. Уведомяване

Случвало ли ви се е да забравите, че идва падежната дата за вашата застраховка? Със застрахователният брокер това не е възможно, защото ще получите уведомление за настъпване на падежния срок. По този начин, ще можете да заплащате задълженията си в срок и няма да има неблагоприятни последствия.

8. Проверка

При настъпване на застрахователно събитие, вие веднага можете да се обърнете към посредника. Ако има заведени щети, той ще следи за статуса им. Ще ви помогне да подготвите необходимите документи, които да представите пред застрахователя, както и да спазите всички срокове, за да не изпуснете възможността да се възползвате максимално от обстоятелствата. Ще ви помогне да получите полагащото ви се обезщетение. 

9. Помощ при работа с уеб приложенията

Всички застраховали в днешно време предоставят възможност на своите клиенти да използват онлайн пространството, за да проверяват различни неща, като суми по застраховки, необходима информация за целта, както и дори да получите документите си чрез доставка.

Онлайн калкулаторът е основният инструмент, който позволява на потребителите да се ориентират лесно и бързо в спецификите на различните продукти, касаещи именно тях. Чрез посочване на данните си ще можете да получите конкретна оферта, на база на зададената информация. Ролята на брокерът е да ви даде разяснения, както и да ви научи сами да управлявате този онлайн инструмент.

Има много клиенти, които нямат необходимия опит и знания, за да боравят самостоятелно в сайтовете и да използват успешно инструментите в своя полза. Именно тук, посредникът влияе положително.