0

Н а 22-ри април 2024 г., Експо център „Флора-Бургас“ беше домакин на целодневно заключително събитие по проект BGENVIRONMENT-3.001-0015-C01 „Прилагане на мерки за подобряване на екологичното образование на подрастващите в Бургас” по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, процедура „Малка грантова схема кръгова икономика“.

Събитието, организирано от Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации – Бургас, имаше за цел да представи постигнатите резултати и да подчертае значението на бъдещото партньорство с местни училища и детски градини, в областта на образователните инициативи.

Официалната част на пресконференцията започна с изказването на ръководителя на проекта, г-жа Пламена Казакова, която представи детайлно резултатите от реализираните дейности. Тя изрази удовлетворението си от постигнатото и подчерта желанието на целия екип да продължи да развива това партньорство за бъдещи образователни инициативи.

Българските партньори от Бургас - Профилирана гимназия за чужди езици „Васил Левски и Основно училище „Георги Бенковски“ допълнително представиха своите дейности в рамките на проекта, акцентирайки върху значимостта на екологичното образование в контекста на устойчивото развитие. Експертът връзки с обществеността, г-жа Милена Андонова разказа за ценните опити, придобити по време на работно посещение на екипа в Норвегия, споделяйки практики за рециклиране и устойчивост.

Проектите, представени от учениците на ПГКПИ, бяха особено впечатляващи, като подчертаха важността на технологиите в решаването на екологични предизвикателства.

Творческата част на събитието включваше редица иновативни и вдъхновяващи активности. Ученици от няколко основни училища участваха в еко работилница, където развиваха умения за опазване на околната среда. Изложбата на плакати, посветена на шестте образователни кампании на проекта, представи креативните идеи на младите учени по важни екологични теми. Арт инсталациите и рисунките допълниха изразителната гама на събитието, а рекламните видеоклипове представиха вълнуващо визуално изживяване на образователните кампании.

Пресконференцията по проекта "Прилагане на мерки за подобряване на екологичното образование на подрастващите в Бургас“ успешно обедини усилията на образователната общност в гр. Бургас и подчерта необходимостта от устойчиво развитие чрез образование. Реализираният проект е пример за успешно сътрудничество между образователни институции и организации в областта на опазването на околната среда.