Д омът на зодията определя съдбата още при раждането, вярват астролозите. Домовете на знаците са 12 и са разположени в кръг, като в тях могат да се поместят от една до три зодии. Те имат различна големина, която се измерва в градуси. Когато човек се роди, планетите застават на определено място в кръга на знаците.

Той се дели на 4 квадранта – от линията на меридиана и тази на хоризонта. Отделно всеки от тях се дели на по 3 сектора, като така се получават 12 дома. При раждането на един човек планетите заемат точно определено място на небето и в зодиакалния кръг. Кръгът е разделен на 4 квадранта от линията на хоризонта и линията на меридиана.

Всеки от четирите квадранта се разделя на 3 сектора, така се получават 12 сектора, които в астрологията се наричат „домове“, като всеки от тях отговаря за определен аспект от живота.

Домът определя съдбата и често най-опитните астролози могат да кажат още преди раждането какво в общи линии ще е бъдещето на даден човек. Но едва чак след края на живота му, гледайки разположението на звездите в домовете, може да се направи обобщение какво и как точно е станало и защо е било така.

Първи – на личността

Той се отнася до личността на човек и определя неговите физически аспекти. Отговаря за начина, по който всеки се възприема като личност и, от друга страна, този, по който другите го виждат. В първи дом попадат отношенията между бащите и децата им. Ако в него попадне някоя планета, влиянието й върху зодията е твърде силно.

Втори – на парите

Слушайки за астрологията по телевизията или четейки определена статия, няма как да не сте попаднали на домовете, в които попада всяка зодия. Може да ги дефинираме като определени периоди, всеки един от които има своето влияние върху човека. Той символизира всичко материално, което притежаваме, и отношението ни към него. Свързан е с периодите, през които човек може да има най-големи финансови постъпления или загуби, както и възможностите за подобряване на състоянието. Във втори дом попадат и взаимоотношенията между майката и детето.

Трети – на общуването

Свързан е най-вече с общуването и образованието. В него попада получаването, използването и обработването на информация. Този дом символизира интелигентността и паметта на хората. При него значение има връзката между членовете на семейството или тази с най-близкото ни обкръжение.

Четвърти – на семейството

Домът е крепост и дава основата на всеки човек. Заедно с 10-и дом той свързва хората с техните родители. Символизира необходимостта от водене на личен живот, създаване на семейство и дом, остаряване и оставане на наследство за поколенията.

Пети – на любовта

Свързва се с едни от най-хубавите чувства като щастие и любов, както и с различни хобита, които има всеки човек. Той отразява способността ни да живеем и се радваме на малките неща. Пети дом се свързва и с децата, най-вече как се отнасяме към тях.

Шести – на всекидневието

Баналните неща, които ни се случват почти всеки ден. Свързва се с нашите задължения в семейството и работното място. Може да насочи към професия, която да изберем. Отговаря и за здравословното ни състояние, като може да ни покаже на какво да наблегнем, за да нямаме проблеми.

Седми – на брака

Свързва се с избора на партньори и сътрудници в живота. Този дом определя желанието на хората да се обвържат в единен съюз, както и да работят съвместно с други хора, обединени от една цел. Също така към него се отнася положението в обществото.

Осми – на смъртта, секса и задълженията

Тук има значение как всеки един индивид се справя с ограниченията, какви са сексуалността му и отношението към неговия партньор. В осмия дом попадат въпросите за наследство, духовни ценности, загуби, смъртта и промените в живота.

Девети – на морала и религията

В него попадат философските и религиозните възгледи, смисълът на живота, образованието и непрекъснатото усъвършенстване на човек във времето. Нарича се още дом на далечните пътешествия.

Десети – на кариерата

Той предопределя постиженията на хората в обществото, техните амбиции и това как ги възприемат другите. Тук влизат отношенията на властимащите към подчинените им. Смята се, че този дом има връх, който се нарича Зенит, и е важно място в хороскопа.

Единадесети – на приятелството

Засяга отношенията между приятели и тяхното положение в обществото. Свързан е със социалните контакти между хората – участие в различни групи по интереси, осъществяване на целите и стремежите. В единадесети дом попадат всички копнежи за реформи.

Дванадесети – на мъдростта

Той определя борбата със собственото его, задкулисните игри и въобще враговете и тъмната страна на живота. Също така се свързва със скритото познание – мъдростта, различни мистични способности и други. Дванадесети дом предопределя умението ни да завършваме нещо и да стартираме ново.