0

Ц ИК определи правилата за гласуване на хора с увреждани с подвижни секции. Става дума за такива лица , които състоянието им не позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в обикновената секция. Право на подвижни урни ще имат и карантинираните, но редът за тях ще бъде определен в друго решение на ЦИК.

ЦИК определи правилата за гласуване на хора с увреждани с подвижни секции. Става дума за такива лица , които състоянието им не позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в обикновената секция. Право на подвижни урни ще имат и карантинираните, но редът за тях ще бъде определен в друго решение на ЦИК.

Според решението на ЦИК секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се образува до 26 юни - 14 дни преди изборния ден, ако има подадени не по-малко от 10 заявления. За целта обаче постоянният им адрес, съответно настоящ адрес, е  на територията на съответното населено място.

Заявленията се подават до кмета на общината. Дописвания в избирателния списък се допускат до 5 юли.От Местната власт ще правят служебна проверка и установят увреждането на избирателя.

По служебен път от общината трябва да проверят и дали човек с увреждане, подал заявление за подвижна урна, не е бил карантиниран междувременно. Ако има такъв случай, той служебно ще бъде заличен от единия списък  и списан в новия за подвижната секция за карантинираните. Досега при такива казуси, хората с увреждания, но едновременно и под карантина, трябваше да подават второ заявление.

Консултациите за съставите на ПСИК трябва да се проведат най-късно до  28 юни 2021 г., като кметът вече не е сторил това при образуването на обикновените секции. РИК пък трябва да назначи ПСИК не по-късно от 10 дни преди изборния ден.