0

С ъстоящата се от повече от 4700 химикала група на перфлуорираните и полифлуорираните алкилни вещества (PFAS) включва широко използвани изкуствени химикали, които се натрупват с времето в човешкия организъм и в околната среда. Тези вещества са известни като „вечни химикали“, защото са изключително устойчиви в околната среда и в човешкия организъм. Те могат да причинят здравни проблеми като увреждания на черния дроб, заболявания на щитовидната жлеза, затлъстяване, репродуктивни проблеми и рак.

Нов доклад сочи, че много от веществата, използвани в пестицидите в Европа, са вечни химикали, съобщава „Евронюз“.

Регламент

ЕС е готов да ограничи употребата им и постепенно да ги премахне с преразглеждане на своя регламент REACH, който урежда химикалите. Това е част от обещаната „голяма детоксикация“ на опасни вещества. Но това няма да се отнася за пестицидите - и това е голям проблем според неправителствените организации Generations Futures и Pesticide Action Network (PAN) Europe. „Шокиращо е да открием, че PFAS, с тяхното дълготрайно въздействие върху околната среда, умишлено се пръскат върху полета и храни“, казва Ангелики Лизимаху, ръководител на науката и политиката в PAN Europe. „Като се имат предвид всички установени рискове, употребата им трябва да спре незабавно.“ Нов съвместен доклад на две неправителствени организации установи, че 37 активни вещества, одобрени в момента за употреба в пестициди, са PFAS. Това се равнява на 12 процента от всички одобрени синтетични вещества.

Безпокойство

PFAS са причина за нарастващо обществено безпокойство. Скорошни изследвания разкриха шокиращи открития - като новината, че дъждовната вода почти навсякъде по Земята има опасни нива на вечни химикали. Това замърсяване има много потенциални източници, от заводи за производство на химикали до пяна за гасене на пожар. Пестицидите обаче изглежда са минали под радара. Много хора не знаят, че активните съставки в пестицидите могат да бъдат PFAS, когато се използват, за да ги поддържат ефективни за по-дълго време. Разследването се задълбочи относно тяхната употреба във Франция, където се установи, че 30 активни вещества, които понастоящем са разрешени за употреба в пестициди, са PFAS. Продажбите на тези вещества са се увеличили повече от три пъти от 2008 г. насам, достигайки 2332 тона през 2021 г.

Анализирайки документите за разрешение за 10-те най-продавани пестициди, съдържащи PFAS, изследователите установиха, че по-голямата част от тези химикали остават в околната среда. Flufenacet и Diflufenican от Bayer са най-продаваните вещества, казва PAN Europe, като германските данни от Федералната служба за защита на потребителите и безопасност на храните (BVL) предполагат същия драматичен ръст в Германия. Има опасения, че те замърсяват подземните води във Франция. Неправителствените организации също бият тревога за възможните „коктейлни ефекти“ от смесването на химикали, за които твърдят, че не се оценяват - въпреки че предлаганите на пазара продукти понякога съдържат няколко различни PFAS.

Обхват

ЕС планира да ограничи употребата на така наречените вечни химикали в Европа, но PFAS пестицидите са изключени от обхвата на това ограничение. Основният аргумент е, че тези вещества вече са обхванати и достатъчно регулирани от Регламента за пестицидите, казват неправителствените организации. Съгласно този регламент разрешените в ЕС пестициди не трябва да причиняват неблагоприятни ефекти върху хората и неприемливи ефекти върху околната среда. Въпреки това докладът разкрива, че вредните пестициди продължават да получават одобрение за употреба в производството на храни. „Спешно трябва да се забрани този източник на замърсяване с PFAS. Тези пестициди трябва да бъдат включени в ограничението за PFAS, което в момента се подготвя на европейско ниво“, твърди Саломе Ройнел, политически служител в PAN Europe. „Това ще отнеме време, така че незабавно се нуждаем от по-добро прилагане на регламента за пестицидите. Ние предлагаме да се приложи принципът на предпазните мерки, изискван от закона, и да се забранят всички PFAS пестициди сега. Целта е да спрем хората и околната среда да бъдат изложени на тези вечни замърсители. Не трябва да има изключение за пестицидите“, добавя Полин Серван, токсиколог и ръководител на проекта на Generations Futures. Европейската агенция по химикалите (ECHA) и Европейската асоциация за безопасност на храните (EFSA) бяха потърсени за коментар.