0

З а първи път у нас земеделие и технологии си подават ръка чрез създаването на Европейски цифрови иновационни хъбове -ЕЦИХ AgroHub.BG, в който влизат 14 организации. Консорциумът бе представен на национален агросеминар, организиран от Националната асоциация на зърнопроизводителите в Пловдив в края на седмицата.

Дейностите на българския AgroHub.BG са насочени към земеделските стопани, но и към малките, средни предприятия и публичния сектор от Южен Централен регион на България.

Демо точки

Предвижда се изграждане на инфраструктура за тестване и прилагане на новаторски технологични решения в областта на прецизното земеделие. До април 2023 г. ще се създаде национален демо център в Пловдив, казаха организаторите. Ще бъде изградена също така и мрежа от демо точки в цялата страна с различни климатични, почвени и други условия, разположени в 5 оранжерии, 5 открити полета, 3 полета над 100 дка и 3 научни демо точки. Тази мрежа за демонстрационни опити ще бъде оборудвана с технологии за дистанционно наблюдение, контрол и управление, които ще имат за цел да оптимизират производствените процеси, да намалят разходите и влаганите в производството ресурси, като това в крайна сметка да допринесе за постигане на по-високи добиви и производство на по-качествени продукти по по-рентабилен за производителите начин.

За първи път в България агрохъбът ще предоставя услуги за „тестване преди инвестиране“. Това ще бъде възможно чрез организиране на различни демонстрации, експериментиране, тестване на решения, базирани на Индустрия 4.0 (IoT, AI, Big Data, Machine learning, Cybersecurity), както и достъп до техническа експертиза и данни.

Важен акцент от работата на ЕЦИХ е бизнес и финансовото консултиране. То ще бъде осъществено посредством създаване на екип от консултанти с различна експертиза, които ще предоставят комплекс от услуги като технологичен одит, бизнес планове за развитие и отваряне към нови и външни пазари, маркетингови анализи, осъществяване на партньорства, менторство и подкрепа при внедряване на технологични решения и др. В консорциума по проекта участват Институт за агростратегии и иновации, Институт по зеленчукови култури „Марица“, Аграрен университет – Пловдив, Център по растителна системна биология и биотехнология, Национална асоциация на зърнопроизводителите, община Пловдив и др.