0

З асушаването, което се наблюдава от юли месец, особено в източната и югоизточната част на страната, продължава и през август. Заради това в първите 20 сантиметра в почвения слой влагата е изчерпана. Това обясни пред „Телеграф“ климатологът проф. Георги Рачев.

„Въпреки че преди няколко дни имаше стопански валежи в част от западната Дунавска равнина и високите котловинни полета, в останалата част на страната продължава да е сухо. В еднометровия почвен слой, където са трайните насаждения, влажността пък е само 50% от възможното. Това ще се отрази на късните зърнени култури - царевицата и маслодайния слънчоглед“, коментира проф. Рачев. Той изтъкна, че засега реколтата от пшеница и ечемик са много добри и се очаква да е като миналогодишната, която беше с отлично качество.

„Нужна е сериозна валежна обстановка, поне 25 литра на кв. м, за да се смекчи това засушаване. Важно е тези валежи да не са от пороен характер, а да са продължителни, за да проникнат в почвата. Иначе се получава повърхностен оток и ефектът за растенията е минимален“, обясни климатологът.

През седмицата въпреки очакванията за валежи на места те ще са по-скоро символични и това няма да компенсира засушаването.

Условия

До 11 август агрометеорологичните условия ще се определят от средноденонощни температури около климатичните норми. В полските райони от страната не се прогнозират валежи със стопанско значение и формиралото се почвено засушаване отново ще бъде ограничаващ фактор за развитието на културите. През периода при царевицата, в зависимост от ранозрелостта на хибридите, ще протичат фазите формиране на зърното, млечна и восъчна зрелост, сочи и агрометеорологичната прогноза на НИМХ. Според нея при слънчогледа ще се наблюдава наливане на семената и фаза узряване. При лозата пък ще протича прошарване и омекване на зърната.

Зеленчуци

При късните полски и зеленчукови култури е необходимо да се извършват наблюдения за наличието и вредната дейност на ларвите от второто поколение на памуковата нощенка.

Изчерпването на продуктивния почвен влагозапас в орния слой ще ограничава възможността за извършване на качествени почвообработки в много райони на Източна и Централна България. Условия за провеждане на растителнозащитните пръскания при зеленчуковите култури и трайните насаждения ще има предимно сутрин в по-хладните часове от деня.