0

Е лектроразпределителните дружества ни готвят нова секира. Основните играчи на пазара са поискали увеличение на цената на тока от 1 юли.

Те са заявили поскъпване между 3,4 и 4,2 на сто за различните части на страната.

Енергийният регулатор трябва да реши дали да удовлетвори желанието на енергодружествата.