0

В чии ръце ще отидат новите супермодерни влакове, предстои да реши държавата. Това става ясно от отправена от транспортното министерство покана до всички лицензирани пътнически жп оператори в Европейския съюз да заявят интерес да работят у нас. Причината е, че договорът за обществени жп превозни услуги изтича и държавата съгласно регламент на ЕС e длъжна да обяви нова обществена поръчка за периода 2025-2040 г. Досега обществен жп оператор у нас бе „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД, договорът с което е в сила от 2010 г. Процедурата е интересна заради това, че бъдещият обществен жп оператор ще получи новите влакове, които държавата е в процес на закупуване за 1 млрд. лв. по Плана за възстановяване и устойчивост.

Документи

Жп операторите с потенциален интерес трябва да заявят това до 15 декември 2023 г. Самата обществена поръчка от министерството планират да обявят през пролетта на 2024 г. Тогава ще стане ясно какви дължини на маршрути, времена за движение, маршрутна скорост, предлагани места, максимална населеност на влаковете очаква държавата от новия оператор. Там ще бъде записано и какви компенсации ще получава операторът за отстъпките от цените, които предлага на деца, ученици, студенти, пенсионери, хора с увреждания, многодетни майки, ветерани от войните и други обществени групи. По сега изтичащия договор БДЖ получаваше по около 170 млн. лв. годишно от бюджета. За да се изяснят параметрите на поръчката, от министерството са възложили на външна фирма да изготви оценка на български пътнически жп пазар.

Oценка

На потенциалните превозвачи към този момент министерството предоставя изготвена оценка на търсенето на пътнически железопътни услуги през следващите 15 години. Тя дава мрачна прогноза за мижаво увеличение на пътниците от 22 млн. през 2022 г. на 28 млн. до 2040 г. Не изглежда впечатляващо и прогнозата при пътникокилометрите годишно - от 1,6 млн. днес до 1,8 млн. през 2040 г. Основните причини за тези данни са преценките, че демографската криза у нас ще продължава, общото население ще намалява, а процесът на обезлюдяване на определени региони и концентрирането на все по-големи маси хора в няколко големи града ще се задълбочава. Проучването сочи и че към настоящия момент 20 на 100 от пътуванията във влаковете са с някакъв вид намаление, компенсирано от държавата.