0

Т арикати пробват да точат Държавното обществено осигуряване с фирми с адрес в полето, работници фантоми и собственици клошари, които не могат да проведат елементарен разговор.

Това е най-често срещаната схема за измама, на която се натъкват експертите от Националния осигурителен институт.

В общия случай дружествата, които пускат документи за изплащане на обезщетения, не развиват дейност, не плащат осигуровки, работниците им са фиктивно назначени на високи заплати за нискоквалифицирана работа, а управителите са подставени малоимотни лица с много фирми на свое име.

Една такава схема е разнищена преди време от поделението на НОИ в Разград, става ясно от бюлетините на институцията.

Схеми

Всичко започва, когато осигурител подава електронно документи за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност, раждане и майчинство. Схемата започва да се разплита, когато служителите на НОИ изпращат писма до управителя на дружеството да отстрани нередности в документите.

Писмата се връщат непотърсени, а на едно от известията за доставяне е посочено, че лицето не живее на посочения адрес. Това светва червената лампичка и служителите на НОИ решават да отидат на място.

Те посещават адреса, на който според Търговския регистър е седалището на фирмата, но буквално се озовават в поле, където липсва каквато и да е било жилищна сграда. Кметът обяснил на служителите, че въпросното място е извън регулационния план, а търсеният от тях „управител“ въобще не живее в селото. От НАП пък информирали, че дружеството въобще не е упражнявало стопанска дейност, не отчита приходи, няма касов апарат, нито банкова сметка. Случаят бил даден на прокуратурата.

Разследващите установили, че „управителят“ е неграмотен бездомник, който очевидно не е в състояние да управлява дружество. Образувано е досъдебно производство и е започнало издирване на измамниците в дъното на схемата.

Класика

При друг подобен случай се разиграва сходен сценарий. Служителите на НОИ започват контролно производство срещу дружество, чрез което са изплащани обезщетения и помощи на лица, наети с високи възнаграждения на длъжности за нискоквалифициран труд и ползвали временна неработоспособност над 30 календарни дни.

Следва познатото: на адреса няма такава фирма, по партидата на осигурителя липсва информация за внесени осигурителни вноски, НАП уведомява, че дружеството не е извършвало
никаква търговска дейност и не е отчитало приходи. Проверяващите говорили с част от работниците, които обяснили, че са работили за други фирми, свързани с инспектираното дружество.

От НОИ направили насрещни проверки, но не намерили доказателства за тези твърдения. В крайна сметка се оказало, че управителят има общо 25 фирми на свое име, регистрирани на един и същи адрес, а самият той е напуснал страната и е в неизвестност.

Има случаи разнищването на една схема да осветли цяла мрежа от фирми за точене на Държавното обществено осигуряване. В полезрението на едно от териториалните поделения на НОИ първо попаднало дружество, спечелило си проверка по повод подадено заявления за отпускане на парично обезщетение за безработица.

Установена била класическата схема: дружеството не е превеждало осигурителни вноски, няма фискално устройство, нито търговски обект, собственик е неграмотно лице. Работниците не помнели кой ги е наел и как им е плащано.

Мрежа

Въпреки че проверката при дружеството приключила с отказ за отпускане на паричното обезщетение, служителите на НОИ не спрели дотук. Те продължили да анализират данните и установили, че собственикът на проверяваното дружество е собственик или съдружник на много други фирми, които също подават данни за лица, осигурени на висок доход, не превеждат осигуровки, но ползват средства на Държавното обществено осигуряване.

Постепенно служителите на НОИ стигат до огромна мрежа от подобни фирми и подставени лица като техни собственици. Едно лице е притежавало средно по 20 фирми, но в някои случаи се е стигало и до 100 дружества на един човек.

В масовия случай се касаело за ниско грамотни лица, които изпитват трудности да водят обикновен разговор, не са и чували за квалифициран електронен подпис, но въпреки това са вписани в Търговския регистър като собственици на капитала и управители на десетки ООД или ЕООД. Те упълномощавали едни и същи счетоводители да ги представляват и да подават данни с електронен подпис.

Имало и фрапиращ случай документи да се подават по електронен път месеци след смъртта на титуляра на електронния подпис, който се е водил и едноличен собственик и управител на ЕООД. За мащаба на измамата говорел и фактът, че престъпната мрежа обхванала територията на няколко поделения на НОИ.

Тройна цедка срещу измамници

Националният осигурителен институт осъществява три нива на контрол при изплащането на паричните обезщетения и помощи от фондовете на Държавното обществено осигуряване - предварителен, текущ и последващ, обясняват от институцията.

Експертите на НОИ вече имат достатъчно опит, за да „усетят“ наличие на факти, които да им подскажат, че данните са подавани с цел ползване на осигурителни права без реално упражняване на дейност от лицата, а често и че самото дружество няма дейност.

При съмнения за злоупотреба се подава сигнал за проверка до контролните органи на НОИ и се спира производството по отпускане на обезщетенията, помощите и пенсиите.