0

70 на сто, или две трети от българите, трудно покриват всекидневните си разходи. Това показва изследване на Националния статистически институт за третото тримесечие на тази година.

В него са се включили 5513 лица на възраст 16 и повече навършени години от 3059 домакинства. Делът им продължава да е относително висок, почти без промяна спрямо предходното тримесечие. С известни затруднения са 36,6% от анкетираните, 21,9% определят покриването на всекидневните разходи като трудно, а 11.6% - като много трудно.

Без промяна

За 64,5% от българските домакинства доходите са останали без промяна през третото тримесечие спрямо предходните 12 месеца, като това представлява намаление с 13,5 процентни пункта спрямо второто тримесечие на 2023 г.

Увеличение на доходите обаче са посочили 31,7% от хората, което е близо двойно повече спрямо миналата година. Делът на посочилите намаление на доходите за последните 12 месеца е намалял през третото тримесечие на 2023 г. до 3,8%, което е с 2 процентни пункта по-малко спрямо предходното тримесечие.

Бюджет

Нараства делът на отговорилите, че могат да посрещнат със собствени средства неочаквани разходи в размер до 500 лева. Например ремонт, покупка на техника и други.

През третото тримесечие хората, които могат да си го позволят, са 55,7% от запитаните.

В същото време намалява делът на посочилите, че не успяват да посрещнат неочакван разход, като през третото тримесечие този дял достига 44,3% спрямо 49,2% на това мнение през второто тримесечие.