П рез октомври наблюдение на потребителите, извършено от Националния статистически институт (НСИ), показва нарастване на песимизма в оценките и очакванията на потребителите в сравнение с юли. Общият показател за доверието на потребителите намалява с 10,8 пункта спрямо равнището си отпреди три месеца, което се дължи на пониженото доверие сред населението както в селата, така и в градовете - съответно с 11,9 и 10,2 пункта.

През октомври наблюдение на потребителите, извършено от Националния статистически институт (НСИ), показва нарастване на песимизма в оценките и очакванията на потребителите в сравнение с юли. Общият показател за доверието на потребителите намалява с 10,8 пункта спрямо равнището си отпреди три месеца, което се дължи на пониженото доверие сред населението както в селата, така и в градовете - съответно с 11,9 и 10,2 пункта.

Мненията на потребителите за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните 12 месеца, както и очакванията за следващите 12 месеца, са по-песимистични спрямо предходното наблюдение, в резултат на което балансовите показатели намаляват съответно с 9,6 и с 13,3 пункта. По-негативни в сравнение с три месеца по-рано са и оценките, и очакванията им за промените във финансовото състояние на техните домакинства.

Настоящата икономическа ситуация в страната се оценява от по-голяма част от потребителите като неблагоприятна за спестяване, а и очакванията им за възможността да спестяват през следващите 12 месеца се влошават.

Същевременно потребителите продължават да считат, че през последните 12 месеца има покачване на потребителските цени, като инфлационните очаквания се запазват и за следващите 12 месеца.

По отношение на безработицата в страната през следващите 12 месеца песимизмът също нараства, като мненията на населението и от градовете, и от селата се изместват към по-негативните очаквания.

Последната анкета отчита влошаване на общата оценка на настоящата ситуация да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба. По-резервирани са и намеренията на потребителите да извършват такива разходи през следващите 12 месеца. Негативна е и нагласата им по отношение на извършването на разходи за "покупка на кола" и за "подобрения в дома" през следващите 12 месеца.