Вписаният преди седмица в Търговския регистър за изпълнителен директор на държавното „Мини Марица изток“ ЕАД-Раднево Тодор Тодоров е депозирал оставката си пред принципала БЕХ, научи „Телеграф“.

По телефона Тодоров обясни, че е подал оставката си като тъй като не желае да изпълни решението да бъде сменен адресът за кореспонденция и седалището на мините от Раднево на столичната улица „Веслец“, както и да регистрира промени в устава, според които съветът на директорите набъбва от 7 на 9 души.

Той припомни, че това решение е било взето на 19 януари след като съдът спря друго решение за вписването на инж. Илза Чинкова за член на СД на мините и временен изпълнителен директор до провеждането на конкурс. От БЕХ заявиха че смяната на седалището е била продиктувана от „ нуждата за вземане и извършване на своевременни правни актове и фактически действия от административен характер. Това решение по никакъв начин не засяга оперативната самостоятелност и дейност на дружеството, включително на неговите работници и служители.

Следва да се има предвид, че седалището и адреса на управление на принципала на дружеството е именно в гр. София. Това обстоятелство би могло да доведе до по-лесна комуникация между дружествата и по-висока ефективност в процеса на съгласуване на действията на управленските екипи.“Пак от там допълниха: „Независимо от взетото решение от Съвета на директорите на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, към настоящия момент не са извършени необходимите задължителни действия от страна на изпълнителния директор г-н Тодор Тодоров. Именно това бездействие от негова страна води до основателен и логичен извод, че последният не желае да се съобразява с българското законодателство и да изпълнява решенията на правоимащия орган.“.

Дали след оставката на Тодор Тодоров решението на БЕХ за новия адрес на мините, където работят близо  7000 души ще остане непроменено е въпрос на няколко дни, през които най-вероятно ще бъде направен нов опит за регистрацията на инж. Чинкова, която е експерт по енергетиката на партия „Има такъв народ“.