0

М оже ли изкуството да се съчетава с математика? Отговор на този въпрос дават създателите на системата STEAM. „Ако можем да накараме децата да видят математиката като изкуство, красота и природа, това променя начина им на мислене за света и начина, по който подхождат към предметите в училище“, коментира Лиз Хайнеке, автор на няколко книги за деца в STEAM. 
У нас все още се изгражда STEM системата в училищата, която трябва да даде на децата учебна среда от ново поколение и да насърчи изследователския подход и практическата насоченост на знанията у младите хора. Петият елемент А – art, или изкуство, все още не е застъпен в училищата, той тепърва ще се развива. 

Дизайн 

Най-пряката връзка между изкуство и природни науки са лабораториите за „Дизайн и 3D прототипиране“, както и залите за дигитално изкуство и аудиовизуално изкуство, сочат препоръките в начините за изграждане на STEM среда на Националния STEM център в столицата. В привличане на петия елемент могат да се включат училищата, които вече имат STEM кабинети, създадени с финансиране по различни програми и със спонсорство. Немалка част от школата у нас обаче все още не разполагат с такава среда. В центровете за технологии в креативните индустрии, които ще се създават със средства от Плана за възстановяване и устойчивост, се набляга не само на математика и информатика, но и на 3D дизайн, роботика и киберфизични системи, както и на всички форми на изкуство, които предполагат използването на новите технологии. Например за професиите дизайнер, инженер, архитект и дори зъболекар тийнейджърите трябва да имат базисни познания от 3D принтиране и 3D сканиране.

В някои частни училища вече съчетават природните науки с творчеството.

 В някои частни училища вече съчетават природните науки с творчеството.
Национален STEM център, РУО-София, Българско школо

Ползи

Когато у децата от най-ранна възраст се формира комбинация от творчески и аналитични умения, в следващите етапи от развитието им ще имат висок старт на пазара на труда, съветват специалистите по STEAM системата. Професиите в дигиталните индустрии нарастват изключително бързо. Например ролята на графичния дизайнер преди време може да е изисквала само владеене на визуални изкуства и дизайн, сега същата роля включва нуждата от умения като програмиране.

Училища

Училищата могат сами да избират техниката за STEM кабинетите си, които ще се финансират по плана за възстановяване. Няма изисквания за избор на софтуер, само технически правила за оборудването на кабинетите. Някои от частните школа обаче вече са се насочили и към STEM системата, като съчетават преподаване на учебното съдържание по математика, природни науки, инженерство, програмиране с различни видове изкуства под шапката на STEAM. Образователни експерти обаче настояват, че изграждайки STEAM, школските директори не трябва да се ограничават в природните науки, а да се включи и петият елемент – творчеството, за да се върви по-бързо напред.

Първият STEAM в 144-то СУ беше открит миналата година.

 Първият STEAM в 144-то СУ беше открит миналата година.

Подход

Традиционният подход за преподаване на предметите отделно и изолирано вече не отговаря на предизвикателствата на съвременния свят с новите технологии. Затова STEAM образованието дава възможност учениците да се подготвят не само за следващия етап на образованието си, но и за бъдеща професионална реализация. Освен това системата учи децата да мислят критично и аналитично, да решават проблеми и да са творчески настроени. У нас STEAM все още присъства само в отделни образователни програми, а методът тепърва ще се развива. 

Снимат филми в школско студио

STEAM Център по изкуства и технологии учи децата от 144-то СУ „Народни будители“ как се заснемат филми и се правят записи с новите технологии. Центърът е финансиран по програмата на МОН за изграждане на STEAM среда. В кабинети за графични, изящни и приложни изкуства пък малчуганите творят. Звукозаписно студио, музикална зала и STEAM зала допълват новата дигитална среда в школото. 30 училища в столицата вече са се възползвали от финансирането по програмата на МОН. 144-то СУ е първото училище по изкуства, което развива STEAM системата.