0

В карват в регистър близо 1 милион трудоспособни българи, които нито работят, нито учат.  Това решиха окончателно депутатите в Народното събрание. С приетите на второ четене промени в Закона за насърчаване на заетостта се цели извършване на информационен обмен между институциите. Ще бъде изграден електронен регистър, данните от който няма да са публични.

Агенцията по заетостта ще обменя информация за хора на възраст от 16 до 65 години с различни институции. Сред тях са НАП, образователното и регионалното министерство, НОИ, Инспекцията по труда, Агенцията за социално подпомагане и други. Така би трябвало да се улесни намирането им на работа.

В България има над 900 000 души, които нито работят, нито учат – 170 000 от тях са млади хора

Мнозинството реши окончателно още гражданите със статут на временна закрила да имат облекчен режим на търсещи работа. Tе ще се регистрират в бюрата по труда по адреса, на който са се установили или пребивават. За срока на временната закрила няма да се изисква разрешение за достъп до пазара на труда.